Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00014
Kedvezményezett neve: Ják Község Önkormányzata
A Projekt címe: Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 79 446 813 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31

A projekt célja Ják elavult csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztése. A 2600 fős, az ország egyik legismertebb Árpád-kori templomával büszkélkedő község ár- és belvízvédelmi szempontból erősen veszélyeztetett, a Jáki-Sorok patak a település egyes részeit több alkalommal elöntötte.
A meglévő nyílt árkok a község északi részén található új utcák kivételével jórészt feliszapolódtak, az átfolyás nem biztosított. Legsúlyosabb a probléma a vízgyűjtők befogadó előtti szakaszain. Ez tapasztalható mind a Széchenyi, mind az Ady, mind a Jókai, mind a Móricz Zsigmond utca esetében is. A Széchenyi utca esetében tovább tetézi a problémát a szűk keresztszelvény is. A csapadékvíz elvezetés hiányosságai a sportpálya, mint közösségi tér környékén is komoly gondot okoznak. A Móricz Zsigmond utcai elvezetés problémái nehezítik az óvoda körüli parkolást és nem biztosítják a jáki templom, mint kiemelt műemlék dombjáról érkező vizek elvezetését.
A fejlesztés eredményeként az érintett utcák vízelvezető rendszere összesen több, mint egy kilométer hosszban megújul, több szakaszon az utcák szűkössége és a beépítési viszonyok miatt zárt csapadékcsatornát építenek ki. A beruházás illeszkedik a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által tervezett, a község külterületén megvalósuló záportározó-építési projekthez, a két beruházás együttesen garantálja a település védelmét.
A községben összesen közel 170 db ingatlan óvható meg az utóbbi években egyre gyakoribbá váló rendkívüli esőzések kártételeitől. A projekt így hozzájárul az ingatlanok értékének növekedéséhez, a lakóépületek mellett a jelentős műemléki örökség megóvásához, és közvetve a település népességmegtartó-erejének javításához is.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültségi szintet. A munkálatok a kivitelezői szerződésben foglaltaknak megfelelően haladnak. A munkálatok a vállalt határidő alatt elkészülnek.

A kivitelezés  befejeződött, a készre jelentés és műszaki átadás megtörtént, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély is jogerőre emelkedett. A projekt keretében összesen megvalósított csapadékvíz hálózat hossza:  1039   fm.

Megvalósult a szemléletformáló akció a településen, a COVID járványügyi helyzetre tekintettel on-line formában a helyi médiában vetített prezentációval.

 

Skip to content