Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hírek

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett tevékenység elismeréséül – március 15-e alkalmából – a Vas Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.04.) számú elnöki határozata alapján az alábbi személyek részesülnek kitüntetésben:

 • „Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:

Pereznyák Zoltán, a Fürdő Étterem tulajdonosa

1996-tól Bükfürdőn a Fürdő Étterem tulajdonosa. Szakmai tevékenységével hamar a környék és a megye egyik legkiválóbb vendéglátóhelyévé fejlesztette az éttermet. Rendszeresen képezte magát és kollégáit, hívott meg szakembereket, nagy szállodák mesterséfjeit, hogy a kor követelménye szerinti újításokat bevezesse és ezzel magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthasson a vendégeknek. Aktívan részt vesz a vendéglátóipar területén a szakképzésben, az új generáció szakembereinek nevelésében.

 

 • „Vas Megye Mezőgazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:

Lőrincz Lajos családi gazdálkodó, ügyvezető

A Tannenbaum Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Kft. ügyvezetője 1994 óta. 2002-ben a gazdasági társaság mellett családi gazdaságot is létrehozott. Folyamatosan tart fajtabemutatókat, rendezvényeket. Szakmai felkészültsége, gazdálkodásának színvonala példaértékű. Összetartó erő a gazdálkodók körében. Segítőkészsége egyedülálló, a gazdatársadalom megbecsülését, elismerését élvezi, partnerei körében is véleményformáló, követendő példa. A Vas megyei Búzatermelési verseny állandó versenyzője, 2018-ban első, 2019-ben második helyezettje.

 

 • „Vas megye Turizmusáért Díj”-ban részesül:

Dr. Simon Margit a St. Gotthard Spa&Wellness fürdő nyugalmazott igazgatója

Érdeme és nevéhez köthető a körmendi MJUS Fürdő beindítása és a St. Gotthard Spa&Wellness fürdő működtetésének új, stabil alapokra helyezése. Nemcsak a város, hanem a járás, a térség és a megye felé is elindult egy nyitási folyamat részéről. Ehhez kiváló partner volt a 2012-ben megalapított, a térség turisztikai szolgáltatói által létrehozott TDM szervezet, melynek vezetője lett. Vas megye turisztikai tevékenységében a Nyugat-Magyarországi régió fürdőit tömörítő szervezet, a Pannon Termál Klaszter elnökségi tagjaként vállalt szerepet. Ezek a kapcsolati pontok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Szentgotthárd városa és térsége felkerült a turisztikai térképre, ezáltal bővítve Vas megye turisztikai vonzerejét és kínálatát is.

 

 • „Vas Megye Fiatal Vállalkozója-Díj”-ban részesül:

Dorogi Éva, az Art Water Kft. ügyvezetője

2016-tól ügyvezetője a horvátzsidányi Art Water Kft-nek, ahol 1,5 milliárd forintos befektetéssel indult el a Bambi projekt. Az ital receptúráját és a gyártási technológiát is gyökeresen újratervezte Kft., amely portfóliójában a Bambi mellett a Fizz Water ízvizek és a Chernel ásványvizek is megtalálhatóak. Dorogi Éva nagy elhivatottsággal végzi ügyvezetői munkáját, kreatív ötletei megvalósításával mindig arra törekszik, hogy a gazdasági társaság ne csak itthon, hanem külföldön is ismertté, működése pedig évről-évre eredményesebbé váljon.

 

 • „Kuntár Lajos Sajtó-Díj”-ban részesül:

Szendi Péter fotóriporter

Szendi Péter közel három évtizede dolgozik a Vas Népe fotórovatánál, kétszer lett nívódíjas a lap kollektívájának szavazatai alapján. Számlálhatatlan fotóval bizonyította be, hogy kitűnő művelője a sajtófotó műfajának, kiállításokon pedig azt tárhatta közönsége elé, hogy más körülmények között is érvényesül világlátása. 2019-ben a 9. Szombathelyi Sajtófotó Kiállításon ő kapta az Angyal László emlékdíjat, Hír – Közélet kategóriában a zsűri a „Vásározók – Vásározni jó!” című képét díjazta. 2020 őszén „Szelíd vad – vad vírus idején” címmel nyílt tárlata természetfotóiból Őriszentpéteren a Covid idején – március közepétől szeptember közepéig – az erdőben töltött szabadideje terméseként.

 

 • „Pável Ágoston Emlékérem” kitüntetésben részesül:

Doncsecz Józsefné

A szlovén kultúra szeretetét és ápolásának igényét a szülői házból hozta magával és a mai napig jelentős szerepet vállal a népi mesterségek fennmaradásában. Több évtizede számos rendezvény, kiállítás és vásár díszítőelemei az általa készített kukoricacsuhé figurák, amelyek őrzik a Rábavidék jellegzetes motívumait. Tudását műhelymunka keretén belül adja át gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Négy éve oszlopos tagja az apátistvánfalvi szlovén színjátszó csoportnak, illetve aktív tagja a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesületnek. Lelkesedése, kitartó és igényes munkája példaértékű a fiatal generáció számára is.

 

 • „Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesül:

Horváth Ferenc r. alezredes, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat mobil ellenőrzési csoport vezetője

1998-2001-ig a Kőszeg-Bozsok Határőrizeti Kirendeltség vezető-helyettese volt. Ezt követően 2001-2007-ig a Szombathelyi Határőr Igazgatóságon dolgozott, majd 2008-ban került a rendőrség állományába, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatához. 2012-től az ellenőrzési szolgálat mobil ellenőrzési csoportjának vezetője. 2020 márciusától, a koronavírus járvány kezdete óta kórházparancsnokként végzi munkáját. Két évtizedes kiemelkedő munkája és közösségi tevékenysége méltó az elismerésre.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerésben részesül:

Döbrösi Ildikó, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

1993-ban kezdte meg a közigazgatási pályáját Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalánál. A rá bízott feladatokat az elmúlt 28 évben mindvégig megfelelő szakmai ismerettel és jártassággal végzi. Hivatástudata átlag feletti színvonalú, amelyhez kiemelkedő szorgalom és igyekezet párosul.

 

Giordanné Holpert Gabriella, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, iktató-irattáros

2006. júniusától a Celldömölki Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll, mint iktató-irattáros. Közvetlen, barátságos személyisége hozzájárult ahhoz, hogy a kollégáival kiváló kapcsolatot alakíthasson ki. Munkája során precíz és pontos, ezzel nagymértékben hozzájárul a hivatali ügymenet szabályszerű és törvényes működéséhez.

 

Horváth Melinda, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vezetői Kabinet csoportvezetője

2006. októbere óta dolgozik a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál. A Vezetői Kabinet csoportvezetőjeként sikeresen járult hozzá az EFOP és TOP konstrukciók keretében benyújtott Vas megyei projektek fejlesztéséhez, tervezéséhez és megvalósításához. Szakmai munkájával, kitartásával, teherbíró képességével és segítőkészségével kivívta mind a hivatal vezetői és munkatársai, mind a projektekben részt vevő partnerek megbecsülését és elismerését.

 

Pajor István, a Vas Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gépkocsivezetője

1978-tól, immáron több mint 40 esztendeje a Vas megyei közigazgatás szolgálatában áll gépkocsivezetőként. Biztonságosan, balesetmentesen vezet, gondosan ügyel a rá bízott gépjárművek technikai állapotára, az esetleges műszaki problémák gyors és hatékony orvoslására.  Emberi és szakmai kvalitásaival kivívta munkatársai megbecsülését és tiszteletét.

 

Szilágyi Ildikó, a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály fogyasztóvédelmi osztályvezetője

Csaknem 40 éve dolgozik a közigazgatásban, 1997. decemberében került a megyei fogyasztóvédelmi hatóság személyi állományába. Munkavégzését fegyelmezettség, szorgalom és precizitás jellemzi, amelyhez nagyfokú türelem és empátia is szükséges. Feladatait lelkiismeretesen, ügyfélbarát módon, a mindenkori jogszabályi előírásokat maximálisan betartva látja el.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesül:

Bagaméri Sándor Zoltán, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa

1983 óta a sárvári zeneiskola rézfúvós tanára. Gyermekközpontú, emberséges, türelmes, a növendékek hangján beszélő és kommunikáló tanárként kedvelt személyiség tanítványai, kollégái és a szülők körében. Növendékei rendszeresen részt vettek az országos rézfúvós versenyeken. A tanítás mellett Sárvár város életében is aktív részt vállal.

 

Fülöp Ildikó, a Répcelaki Százszorszép Óvoda óvodavezetője

2002-től a Répcelaki Százszorszép Óvoda vezetője. Munkáját pozitív vezetői attitűd és innovatív beállítottság jellemzi. Hivatástudata, gyermek- és szakma szeretete, következetessége és pontossága elismerést váltott ki mind a szülők, mind beosztottjai előtt.

 

Fülöp István, a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola intézményvezetője

1980-tól a Toronyi Általános Iskola pedagógusa, 2001-től igazgatója. Tanárként, osztályfőnökként és intézményvezetőként is mindig felelősségteljes, céltudatos, lelkiismeretes munkát végez. Egész pályafutását áthatja a gyermekek, szülők és pedagógusok tisztelete. Munkája az iskolai élet minden területén meghatározó.

 

Nagyné Horváth Mária, a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatóhelyettese

1981-től dolgozik a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Nevelő-oktató munkája során az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja tanítványait és érdekesebbé tegye a matematikát, kémiát és informatikát. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi. Közel 20 éve az iskola intézményvezető-helyetteseként szervezi és vezeti az intézményi munkát.

 

Szommer Mónika néptáncpedagógus, Partium Alapfokú Művészeti Iskola

Gyermekkora óta kötődik a Béri Balogh Ádám Táncegyütteshez, gyermektáncosból az ifjúsági utánpótlás, majd a felnőtt táncegyüttes oszlopos közösségi tagja lett. Néptáncoktató, művelődésszervező, táncpedagógus. Minden korosztállyal „szót ért” néptáncpedagógusként, ezért is eredményes a gyerekekkel és az idősebb korosztályú táncosokkal egyaránt.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerésben részesül:

Bejczi Károlyné, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára, korrepetitora

Zenetanárként és korrepetitorként számtalan tanítványt segített zenei pályáján, versenyein, fellépésein. Az évek során nagyon sok produkció részese volt: zongorán kísért kórusokat, hangszeres művészeket, az operaház énekművészeit szerepléseik során. A szakmai teljesség elérése érdekében folyamatosan képezi, fejleszti magát.

 

Bruckner Roland, a Soltis Lajos Színház társulatának tagja

Diákszínjátszóként már 15 éves korától játszott a társulat előadásaiban, mára országszerte ismert vezető színész, sőt határainkon túl is több ezer magyar ember ismeri. Vendégszínészként több társulatnál is játszott már. Magyarországi nemzeti és nemzetközi fesztiválok többször díjazott színésze.

 

Kissné Rentkó Zsuzsa, a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár könyvtárosa

Életcéljának tekinti az olvasóvá válást, aminek érdekében folyamatosan, magas szinten szervezi a gyermek- és családi programokat. Létrehozta és vezette a tiniolvasókört, a helyi iskolákkal együttműködve rendhagyó könyvtári irodalmi órákat tart. Nemcsak a baba-mama olvasókört vezeti, de rendszeresen tart óvodai foglalkozásokat is.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerésben részesül:

Dr. Császár Veronika háziorvos, Császár Medical Egészségügyi Kft.

2012-ben vette át a sárvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet és Sitke község lakosságának gyógyító-megelőző alapellátását, emellett ellátja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ügyeletvezetői teendőit is. Példaértékű hivatástudattal, kiváló szakmai felkészültséggel végzi munkáját, betegei mindig számíthatnak segítőkészségére, empátiájára, emberségére.

 

Dr. Fehér Zsuzsanna, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztály adjunktusa

2008 óta a Kórház dolgozója. Munkáját mindig felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi, precizitás és körültekintő gondolkodás jellemzi. Magas szintű szakmai tudásával, és szakterületén szerzett tapasztalataival nagy segítség az intézménynek. A COVID 19 vírus miatt kialakult vészhelyzetben emberi magatartása, szakmai tevékenysége példaértékű.

 

Dr. Gábor Beáta, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztály adjunktusa

2005 óta a Kórház dolgozója. Humánuma, közvetlensége, kiemelkedő és sokoldalú szaktudása, színvonalas munkája, betegszeretete, munkabírása alapján kiérdemelte a kórház vezetőinek, dolgozói kollektívájának kiemelkedő megbecsülését. A COVID 19 vírus miatt kialakult vészhelyzetben is rendkívüli helytállásával bizonyította szakmai kiválóságát.

 

Dr. Jójárt Tibor háziorvos, főorvos, Sanatus Bt. Csákánydoroszló

1982 óta Csákánydoroszlóban lát el háziorvosi szolgálatot. Az ÁNTSZ kinevezett háziorvos szakfőorvosa is volt. 1988-ban, az orvosi kamara alapításánál jelen volt, amelynek azóta is tagja. 1985 óta a Csákánydoroszlói Értelmi Fogyatékosok Otthonának orvosa. Munkáját, hivatását megbízhatóan, mindenki megelégedésére látja el, szakmai tudása, emberszeretete nagyon sokat jelent a falu lakosai számára.

 

Vecseiné Dr. Kiss Gabriella házi gyermekorvos, Kőszegi Egészségház Gyermekorvosi Rendelő

Munkáját lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végzi, a gyermekek érdekeit mindig előtérbe helyezi. Magas színvonalú gyógyító munkáján felül nagy empátiával tekint a családok szociális problémáira is. Felismerve a családok nehézségeit, segít a nehéz sorsú gyermekeknek. Négy évtizedes gyógyító munkája során sokat tett a gyermekek preventív gondozásának ügyében felvilágosító munkájával.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerésben részesül:

Hámoriné Németh Edit, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

1986-ban kezdett dolgozni a Gondozási és Családsegítő Központban. Az egyének, csoportok, családok, közösségek szociális problémáinak segítése érdekében végzett munkája során az emberi, családi értékeket mindig szem előtt tartva tevékenykedett. Munkáját elhivatottan, lelkiismeretesen, magas szakmai hozzáértéssel és színvonalon végzi. A veszélyhelyzet idején is fáradhatatlanul dolgozott a sárvári rászorultak megsegítéséért.

 

Dr. Mikó Katalin háziorvos, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény intézményi orvosa

1998. év óta dolgozik Vas Megyei Szakosított Szociális Intézményben, felkészült szakmai tudásával és tapasztalatával folyamatosan segíti a lakók gyógyulását. Az intézményben élő ellátottakkal empatikus, türelmes, segítőkész, munkájára rendkívül igényes, precíz, pontos. A COVID-19 járvány időszaka alatt kiemelt figyelemmel kísérte a lakók egészségi állapotát.

 

Rába Attiláné, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ gondozója

2001 óta dolgozik a Kőszegi Szociális Gondozási Központban. Magabiztosság, lelkiismeretesség jellemezte szakmai munkáját, emellett mind fizikai, mind mentális teherbírása kiemelkedő. Aktívan részt vett a munkahelyi kollektíva szervezésében.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” elismerésben részesül:

Halmainé Szeleczki Irén családsegítő, Kőszegi Szociális Központ, Család- és gyermekjóléti Szolgálat

1998-tól dolgozik a Kőszegi Szociális Gondozási Központban családsegítés és gyermekjóléti területen. A szociális munkát személyes elköteleződésének tekinti, aktívan segíti az intézmény egyéb szakmai egységeinek munkáját. Emberséges, lelkiismeretes munkamorál jellemzi, ezt a kliensek részéről érkező pozitív visszajelzések is megerősítik.

 

Roskóné Horváth Éva, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója

Az első perctől kezdve nagy elhivatottsággal, precizitással és a szakma iránti alázattal végzi ezt a nagyon összetett, nehéz munkát egyedül a megyében. Szakmaisága elismert, kiváló szakember, tevékenysége az egész megyét átszövi. Kiemelkedő volt a tavaszi járványhelyzet idején a helytállása, mikor minden lehetőséget megragadva erejét és idejét nem kímélve intézte a gyermekre váró családok és a szülőkre vágyó gyermekek közös ügyeit.

 

Siposné Barna Mária, a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály gyermekvédelmi szakügyintézője

Három évtizede mély empátiával és nagyfokú elhivatottsággal dolgozik a gyermekvédelem területén. Szakmai felkészültsége kiváló, a munkaterületét érintő jogszabályváltozásokat folyamatosan nyomon követi. Munkabírása kiemelkedő, elkötelezettsége példaértékű, emberi kvalitásaival és szakmai tevékenységével kivívta munkatársai megbecsülését és tiszteletét.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesül:

Kazári József, a Celldömölki Városi Általános Iskola testnevelő tanára, kézilabda és labdarúgó edző

1984 óta dolgozik pedagógusként a Celldömölki Városi Általános Iskolában. Az iskolai sport mellett folyamatosan részt vesz a városi labdarúgó egyesület utánpótlás nevelésében. Olyan fontos események, rendezvények létrehozása fűződik a nevéhez, mint a több évtizedes múltra visszatekintő sí táborok létrehozása, a regionális labdarúgó kupák szervezése, az évenként ismétlődő sportnapok lebonyolítása.

 

Dr. Polgár Tibor címzetes egyetemi docens, PhD ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet oktatója

Az elmúlt négy évtizedben a Sporttudományi Intézet oktatójaként a megye sportéletében, a sportszakember-képzésében és a sporttudományban meghatározó szerepet töltött be. 2013-tól jelenleg is az egyetemistákon kívül is sok sportolót megmozgató Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület elnöke.

 

Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület edzője

Edzői munkájának köszönhetően számos férfi és női bajnokot adott az amatőr ökölvívásban szűkebb pátriájának és a magyar sportnak, komoly sikereket ért el a saját nevelésű, fiatal sportolókkal országos és nemzetközi versenyeken is. Aktív tevékenységének köszönhetően egyre több fiatal választja a sportot. Munkáját dicséri, hogy 2021-től a magyar ifjúsági ökölvívó válogatott szakmai irányítására kérték fel.

 

 • „Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” elismerésben részesül:

Fekete Géza György r. alezredes, a Sárvári Rendőrkapitányság vezetője

2013 óta vezeti a Sárvári Rendőrkapitányságot. Felelősségérzete, hivatástudata példaértékű. A Kapitányság vezetőjeként évek óta kiemelkedő színvonalú munkát végez annak érdekében, hogy a sárvári és a kapitányság illetékességi területén élők biztonságban érezhessék magukat. Kimagasló munkát végzett a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején a rendőri feladatok magas szintű irányításában.

 

Kocsis Péter tűzoltó parancsnok, Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

2012 óta tölti be a tűzoltó parancsnoki pozíciót a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság kötelékében. Parancsnoki vezetése alatt az egység tagjai nagy gyakorlatra tettek szert a személymentés mellett a közúton, vasúton szállított veszélyes anyagok szivárgásának kezelésében, a mezőgazdasági tüzek oltásában. Hivatástudata kiemelkedő, magas szintű szakértelemmel látja el feladatát.

 

 • „Vas Megye Nemzetiségekért Tagozata” elismerésben részesül:

Lakiné Soós Renáta, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára, munkaközösség-vezetője, nemzetiségi szaktanácsadó

2004 óta a Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára, napjainkban munkaközösség-vezető. 2017-ben német nemzetiségi mentortanári diplomát szerzett. Nagy gondot fordít hagyományőrző összejövetelek szervezésére a hagyományőrzés művészeti és kulturális terén ismert személyek meghívásával.

 

Valentin Károlyné, a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület elnöke

A 2004-ben alakult Egyesület fő profilja a rászoruló gyermekek, felnőttek és családok megsegítése, valamint a hátrányos helyzetben lévő személyek munkába helyezése. A Szombathelyi Nemzetiségi Nap, a Roma Kulturális Napok és a Herényi Alkotótábor egyik főszervezője. A roma nemzetiség értékeinek, hagyományának és kultúrájának ápolásában végzett munkája kiemelkedő.

 

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül:

A Wewalka Kft. több mint másfél évtizedes eredményes működése érdekében végzett kiemelkedő vezetői munkájáért Anton Gsellmann, a Wewalka Kft. tulajdonos ügyvezetője.

 

Több mint négy évtizedes növénytermesztő üzemmérnökként végzett eredményes munkájáért, a Ság hegyi és kissomlyói borászközösség szolgálatáért, a Ság hegy turisztikai és borászati fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért Danka Imre növénytermesztő üzemmérnök, borász, a Sághegyalja Mezőgazdasági Zrt. nyugalmazott részlegvezetője.

 

Mindkét elnöki érem a későbbiekben kerül átadásra.

 

A kitüntetésben részesülőknek gratulálunk, további munkájukhoz, életútjukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!

hu_HUMagyar
Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás