Helyzetjelentés – DigiUp 4.0 projekt / Status Report – DigiUp 4.0 project / Statusbericht – Projekt DigiUp 4.0

Hírek

Helyzetjelentés – DigiUp 4.0 projekt / Status Report – DigiUp 4.0 project / Statusbericht – Projekt DigiUp 4.0

DigiUp 4.0_vasmegye.hu-ra

Helyzetjelentés – DigiUp 4.0 projekt

A DigiUp 4.0 (Fiatalok digitális kompetenciáinak fejlesztésével az ipar 4.0 szakemberhiányának csökkentéséért) elnevezésű, ATHU122 azonosító számú, INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósításra kerülő projekt során a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (VMÖH), mint projektpartner 2022. július 21-én egy online belső egyeztetés keretében áttekintette az éppen futó, ill. soron következő szakmai feladatokat, határidőket, elkészült szakmai anyagokat, illetve a következő időszak nagyobb szakmai mérföldköveit, elsősorban a WPT4 munkacsomagra fókuszálva.

A résztvevők a megbeszélésen áttekintették az elmúlt időszak és a következő időszak projektrendezvényeit, az azokhoz kapcsolódó szakmai feladatokat és határidőket, valamint az időközben elkészült WPT4 szakmai teljesítéseket, illetve a következő időszak nagyobb szakmai mérföldköveit. Az egyeztetésen a VMÖH szakértője által bemutatásra kerültek a 4. szakmai munkacsomag aktualitásai és a tervezett tevékenységei:

A 4. szakmai munkacsomag (Határon átnyúló kompetencia-központokból álló hálózat kialakítása a határtérség fenntartható oktatásfejlesztéséért) keretében elkészült a projekt honlapjához kapcsolódó és a szakmai együttműködést támogató digitális platform, valamint elkezdődött a határon átnyúló kompetenciaközpont hálózat kialakítása, ill. megkezdték működésüket az ehhez kapcsolódó szakmai munkacsoportok.

Ezek a munkacsoportok 2022 őszén még 3 alkalommal üléseznek, mely ülések egy előre megtervezett tematika mentén kerülnek megszervezésre, előre láthatólag szeptember/október/november hónapokban. A munkacsomag (WPT4) keretében a digitális platform dokumentumtárába a kialakított tematikus struktúra szerint megkezdődött a különböző tematikájú szakmai háttéranyagok feltöltése. Felsorolásra kerültek az Ipar 4.0 tudástárhoz kapcsolódóan az alábbi témakörök:

 1. az Ipar 4.0 jövőbeni szakmái,
 2. a duális/triális képzések,
 3. a pályaorientáció és munka világa,
 4. az Ipar 4.0 példatár topicok.

Az egyeztetés végén a résztvevő felek pontosították a közös munkára vonatkozó következő határidőket, a felelősöket, valamint áttekintették a soron következő szakmai feladatokat és a tervezett rendezvényeket.

Bővebb információ a projektről:

 • https://www.facebook.com/DigiUp-40-102964788206043
 • https://www.linkedin.com/company/digiup-4-0/?viewAsMember=true
 • https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/digiup4-0/

*   *   *

Status Report – DigiUp 4.0 project

The representatives of the Vas County Government Office as project partner in the project DigiUp 4.0 (Project title: By developing the digital competencies of young people to reduce the shortage of professionals in industry 4.0, identification number: ATHU122, funding program: INTERREG V-A Austria-Hungary Program) reviewed the currently running or upcoming professional tasks, deadlines, completed professional materials, and the major professional milestones of the next period, focusing primarily on the WPT4 work package on July 21, 2022, in an online internal consultation.

At the meeting, the participants reviewed the project events of the past and the next period, the professional tasks and deadlines related to them, as well as the WPT4 professional achievements completed in the meantime, and the major professional milestones of the forthcoming period. At the consultation, the VMÖH expert presented the actualities and planned activities of the 4th professional work package:

Within the framework of the 4th professional work package (Establishment of a network of cross-border competence centers for the sustainable educational development of the border region), the digital platform connected to the project’s website and supporting professional cooperation has been completed, the establishment of the cross-border competence center network has begun, and the professional working groups related to this have started their operation.

These working groups will meet three more times in the fall of 2022, which meetings will be organized along a pre-planned theme, presumably in the months of September/October/November. Within the framework of the work package (WPT4), the uploading of professional background materials of various topics to the document library of the digital platform has begun according to the established thematic structure. The following topics have been listed in connection with the Industry 4.0 knowledge base:

 1. future professions of Industry 4.0,
 2. dual/trial courses,
 3. career guidance and the world of work,
 4. Industry 4.0 reference book topics.

At the end of the consultation, the participants clarified the next deadlines for the joint work, the responsible persons, and reviewed the upcoming professional tasks and planned events.

More information about the project:

 • https://www.facebook.com/DigiUp-40-102964788206043
 • https://www.linkedin.com/company/digiup-4-0/?viewAsMember=true
 • https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/digiup4-0/

*   *   *

Statusbericht – Projekt DigiUp 4.0

Im Rahmen des Projekts DigiUp 4.0 (Entwicklung der digitalen Kompetenzen junger Menschen, um den Fachkräftemangel in der Industrie 4.0 zu verringern, Identifikationsnummer ATHU122, gefördert durch das INTERREG V-A Österreich-Ungarn Programm) das Selbstregierungsamt des Komitats Vas (VMÖH) als Projektpartner überprüfte die laufenden und anstehenden Aufgaben, Fristen, fertiggestellten Projektmaterialien und wichtigsten Meilensteine für den nächsten Zeitraum, wobei der Schwerpunkt auf dem Arbeitspaket WPT4 lag am 21. Juli 2022 im Rahmen einer internen Konsultation.

Während des Treffens besprachen die Teilnehmer die für die letzte und nächste Periode geplanten Projektveranstaltungen und fachlichen Aufgaben, die Fristen, die zwischenzeitlich fertiggestellten WPT4 Fachmaterialien und die wichtigsten fachlichen Meilensteine ​​für die nächste Periode. In dem Treffen wurden die Aktualitäten der fachlichen Arbeitspakete und die geplanten Aktivitäten durch den VMÖH-Experten vorgestellt:

Im Rahmen des 4. fachlichen Arbeitspakets (Entwicklung eines Netzwerks von grenzüberschreitenden Kompetenzzentren für die nachhaltige Bildungsentwicklung in der Grenzregion) wurde die digitale Plattform für die Projektwebsite und die Unterstützung der professionellen Zusammenarbeit geschaffen und die Entwicklung des grenzüberschreitenden Kompetenzzentrumsnetzwerks begann, sowie die entsprechenden fachlichen Arbeitsgruppen nahmen ihre Tätigkeit auf.

Diese Arbeitsgruppen werden im Herbst 2022 noch dreimal zusammentreten, mit einer im Voraus geplanten Tagesordnung, voraussichtlich im September/Oktober/November. Im Rahmen des Arbeitspakets (WPT4) wurde mit dem Hochladen von fachlichen Hintergrundmaterial zu verschiedenen Themen in den digitalen Plattformspeicher entsprechend der festgelegten thematischen Struktur begonnen. Die Wissensbasis zu Industrie 4.0 wurde um die folgenden Themen erweitert:

 1. Zukunftsberufe für Industrie 4.0,
 2. duale/trielle Ausbildung,
 3. Berufsberatung und Arbeitswelt,
 4. Industrie 4.0 Beispielthemen.

Am Ende des Treffens klärten die Teilnehmer die nächsten Termine für die gemeinsame Arbeit, die verantwortlichen Personen und besprachen die anstehenden fachlichen Aufgaben und geplanten Veranstaltungen.

Mehr Informationen zum Projekt:

 • https://www.facebook.com/DigiUp-40-102964788206043
 • https://www.linkedin.com/company/digiup-4-0/?viewAsMember=true
 • https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/digiup4-0/

„A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program 2014-2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!”

Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás