Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása

betűméret növelése      nyomtatás
A kedvezményezett neve: Nyőgér Község Önkormányzata
A projekt címe: Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása
A szerződött támogatás összege: 49.991.709 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.03.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033

A projekt célja a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása. A Nyőgéri Csicsergő Óvoda – illetékességi köre alapján – Bejcgyertyános, Meggyeskovácsi, Nyőgér és Sótony községek óvodás korú gyermekeinek óvodai nevelési és ellátási feladataiért felel, jelenleg azonban a Meggyeskovácsiban élő gyermekek más településen veszik igénybe az óvodai ellátást. Az intézmény férőhelyeinek száma jelenleg harminc fő. Az óvoda a főútvonal mellett, könnyen megközelíthető épületben működik 1975-től. Sajnos az óvodán azóta külső felújítás nem történt. Önerőből a fenntartó Önkormányzatok 2014 őszén a nyílászárok egy részét tudta kicserélni, mert a régi nyílászárókkal már nem lehetett a fűtési időszakot elindítani. Az épület állapota, valamint elavult felszereltsége az oka, hogy Meggyeskovácsi – habár társfenntartója az intézmények – lakosai mégis a szomszédos, Szombathelyi járás jobban felszerelt, korszerűbb óvodáiba íratják gyermekeiket. Jelen projekt megvalósulása megteremti a lehetőséget, hogy a meggyeskovácsi lakosok a település ellátásért felelős Nyőgéri Csicsergő Óvoda szolgáltatásait vegyék igénybe.

Az óvoda épületének felújítása az alábbi tevékenységek megvalósításával valósul meg:

  • Energetikai felújítás: A meglévő óvodaépületben energetikai felújításra kerül sor.
  • Hőszigetelés: A meglévő födémen 20 cm átszellőztetett ásványgyapot szigetelés készül, melyre ritkított deszkaborítás kerül. A homlokzati falakon 10 cm EPS hőszigetelő rendszer kerül kialakításra, a színezett homlokzati mezőknél 8 cm hőszigetelés javasolt, a homlokzati síkváltás kialakítása végett. A lábazaton 4+4 cm XPS hőszigetelés készül.
  • Nyílászárók: Korábban történt részleges nyílászáró csere az épületen. A korábban nem cserélt, elavult nyílászárókat új, energetikai szempontból megfelelő nyílászárókra lesznek cserélve.
  • Tetőszerkezet: A meglévő épületen lévő, rossz állapotú palafedés elbontásra kerül, helyére új palafedés kerül a szükséges kiegészítő bádogos szerkezetekkel. A meglévő, azbeszt tartalmú palafedés bontása az ilyen esetben előírt előírásoknak megfelelően lesz elvégezve. A meglévő ácsszerkezetet részben cserélni, javítani szükséges. Új tetőfóliázás és deszkázat készül.
  • Felületképzések, burkolatok: A épület külső homlokzatára a tervezett hőszigetelő rendszerhez kapcsolódó dörzsvakolat kerül, simított színes, vakolt homlokzati mezőkkel. A belső helyiségekben a meglévő sérült falfelületek javítása és a nyílászárók beépítése után három rétegű belső festés készül. A tanulmánytervben szereplő alaprajzon megjelölt helyiségekben új burkolat készül.
  • Az épület akadálymentesítése is megvalósul. Az épület és a bejárat akadálymentesen lesz megközelíthető és külön akadálymentesített mosdóhelyiség is kialakításra kerül. Az épület bejárata és az akadálymentesített mosdóhelyiség elérése, a teljes útvonalon valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex akadálymentesítéssel kerül megvalósításra.
  • Gépészet: A gépészeti berendezések, szerelvények részben cserére, korszerűsítésre kerülnek, az M-14 jelű vizesblokk teljes felújításra kerül, szerelvényekkel, berendezésekkel együtt. A meglévő kazánt, korszerű kondenzációs készülékre cserélik. A radiátorok részleges cseréjét tervezik a szükséges csövezéssel. A vízelvezetés felülvizsgálata javasolt, a csapadékvizet a telken belül tervezett szikkasztó zsompokba vezetik. Az épület gazdaságosabb működtetése érdekében épületenergetikai korszerűsítés történik. Ennek részeként napelemes rendszer kerül kiépítésre a tetőfelületen. A napelemes rendszer révén az épület többféle energiaigényét is legalább részben megújuló energiaforrást hasznosító technológia elégítené ki, úgymint pl. elektromos áram termelés rásegítéssel. A gépészeti rendszerek ezen igényeknek megfelelő kialakítása történik.
  • A villanyszerelés felülvizsgálandó, a csoportszobákban új armatúrák lesznek elhelyezve. Az épületkörüli járda részlegesen elbontásra kerül, új járdafelületeket terveznek. Javasolt a meglévő utcafronti kerítés és udvari melléképület, meglévő terasz bontása. A tetőfedés cseréje során az azbeszt megfelelő kezelésére, előírtaknak megfelelő bontására különös tekintettel kell lenni. Visszabontásra kerülnek a nem használt kéménypillérek is. A tervezés során egy konzolosan kinyúló előtetővel jelölik ki a bejáratot, fedett előteret alakítva ki. A bejárat környezetében színezett homlokzati mező javasolt a látványtervek szerinti helyen. Az udvar felől, új teraszt terveznek, pergola-fedéssel. Új kerítés kialakítása javasolt az alaprajzon megjelölt helyen, előtte kavicsolt behajtó és gépjármű parkoló készül kerti szegélykővel, a helyszínrajz szerint. A kavicsolt parkoló-felületbe integráltan egy szilárd burkolatú akadálymentes parkolóhely is kialakításra kerül.

A projekt keretében új építésre nem kerül sor, a bővítés csupán előtetők, pergolák, valamint teraszlefedés kialakítását takarja, amelyre az épület funkcionális jellegéből adódóan szükség van, összességében új épületrész, csoportszoba, vagy egyéb helyiség nem kerül létrehozásra.

A projekt során eszközbeszerzésre is sor kerül (öltöző szekrények, óvodai fektetők, magasítók a fektetőkhöz, asztalok, asztalláb szettek).

A projekt előkészítése során megvalósíthatósági dokumentáció, előzetes műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítésére és közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kerül sor. A kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenység is megvalósul a projekt keretén belül.

A projekt projektmenedzsmenti feladatait konzorciumi partnerként a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A projektmenedzsment feladatokat egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezető közreműködésével valósítja meg a projekt teljes ideje alatt. A projektben a projektmenedzsmentet ellátó munkatársak több éves szakmai, projekt és projektmenedzsmenti gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek a hazai és uniós programok esetében. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a kötelezően előírt nyilvánossági feladatokat is.

 

betűméret növelése      nyomtatás