Népesség

betűméret növelése      nyomtatás      küldés email-ben

Vas megye területe 3336km2, amely az ország területének mindössze 3,58%-a ez alapján a harmadik legkisebb kiterjedésű megye az országban. Vas megye lakónépessége a 2001. évi népszámlálás előzetes adatai szerint 268.653 fő. Ez az ország népességének 2,63%-a, a Nyugat-Dunántúli Régió népességének pedig 26,82%-át teszi ki. 

Településrendszer
Vas megye településhálózatának legfőbb jellemzője aprófalvas jellege. A megyében összesen 216 település van. Ez az ország településeinek 6,9%-a; a régió településeinek 33,3%-a. Sajátos település struktúráját jellemzi, hogy 216 településéből 127-ben alacsonyabb a lakosság száma, mint 500. Ez a települések 59%-át teszi ki. A meglehetősen elaprózódott település struktúra és magas település sűrűség jele a magas, 100km2 területre jutó településszám (6,5/100km2), ami közel kétszerese az országos értéknek (3,4/100km2).

A megye urbanizáltsági fokára jellemző, hogy a lakosság 56,2%-a él városokban, ez mintegy 7 százalékponttal alacsonyabb érték, mint az országos átlag. Kistérségi szinten is jelentősek a különbségek: markánsan kiemelkedik a Szombathelyi kistérség 72,1%-kal; az Őrségben, Őriszentpéteri kistérségben pedig város híján ez az érték 0%.

A kilenc városi rangú település egyike sem éri el a 100 ezer fős lakosság számot, egyedül Szombathely lélekszáma haladja meg az 50 ezer főt (81 228 fő 2000-ben), további négy város (Sárvár, Körmend, Celldömölk, Kőszeg) lakosságszáma több, mint 10 000 fő. Szentgotthárd népessége majdnem eléri ezt az értéket (9001 fő 2000-ben). Vasváron, Csepregen és Répcelakon a lakosság nem éri el az 5000-es lélekszámot sem.

A megyében jelenleg kilenc statisztikai kistérség található. Kistérségekben erősen eltérő a települések abszolút száma. A legtöbb település a Szombathelyi kistérségben van (40) a legkevesebb (15) pedig a Szentgotthárdi és a Kőszegi kistérségekben. Relatív értelemben nincs ilyen nagy különbség a kistérségek között. Jellemzően a Sárvári kistérségben az átlagosnál alacsonyabb, míg a Csepregi kistérségben azt jóval meghaladó településsűrűséget találunk.


Demográfia

Népességszám, népsűrűség
A megye lakónépessége 1990. és 2000. között mintegy 9 és fél ezer fővel csökkent, azaz körülbelül egy Szentgotthárd nagyságú város népességével. A megye népessége 2001-ben 268.653 fő.

A népesség területi elhelyezkedése a megyében - a sajátos településhálózati adottságok következtében - rendkívül kiegyenlítetlen. A megye D-i, DNy-i és DK-i aprófalvas térségeiben igen alacsony a népsűrűség, míg a Szombathelyi agglomerációban és Kőszeg környékének gyorsan urbanizálódó településeiben viszonylag magas.

Természetes népmozgalom
Vas megye népessége az elmúlt két évtized alatt folyamatos csökkenést mutat. A természetes fogyás éves értéke az 1990-2000 közötti időszak második felében romlott különösen. 2000-ben a természetes fogyás -5,3 ezrelékes értéke jóval alatta maradt az országos átlagnak (-3,8 ezrelék). A megyében a természetes fogyás 90-es évek második felében megfigyelhető erősödése összességében nem a halálozások számának lényeges növekedése, hanem az élveszületések számának gyors visszaesése miatt következett be. A legfrissebb adatok tükrében valamelyes javulás jelei mutatkoznak e téren. A 2001. év első három negyedévének adatai mind az élveszületések, mind pedig a halálozások tekintetében kedvezőbbek az előző évi hasonló adatokhoz képest, s ennek következtében a természetes fogyás mérséklődése állapítható meg.

A kedvezőtlen népesedési mutatók gyakorlatilag a megye egész területét jellemzik, de a természetes fogyás mértéke mégsem teljesen homogén, e tekintetben léteznek területi differenciák az egyes térségek között.

betűméret növelése      nyomtatás