Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata

Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata

2020

Földesi János és Földesi Jánosnénépzeneoktatók, a Boglya Népzenei Együttes alapítói
Kutrovácz ÉvaKörmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár kulturális menedzsere
Kupi Miklós

Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógusa

2019

Kóta Pálnépzenész, hagyományőrző
Pesti ArnoldSoltis Lajos Színház társulatvezetője
Vida Ferenc

POSZTUMUSZ elismerés

zenész, a LORD Együttes alapítója

2018

Boros FerencBerzsenyi Dániel Könyvtár médiatárosa, rendezvényszervezője
Pogács Anna Mónikavállalkozó újságíró
Vincze Alfonznényugalmazott, tojásfestő, tojás karcoló népi iparművész

2017

Gyarmati Andrásfőiskolai adjunktus. DLA abszolutórium, restaurátor
Kissné Ráczkevi Irénkönyvtáros, SZSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Komor Andrásnyug. kultúrház igazgató
Kovács Jánosnényugdíjas tanítónő
Pálné Horváth Máriaigazgató, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

2016

Benkő Péter Pála celldömölki Soltis Lajos Színház művészeti vezetője, színésze
Földesiné Németh Csillaa kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tanára
Herczeg Lászlónyugdíjas, nemeskeresztúri helytörténet kutató
Horváth Győzőaz Ungaresca Táncegyüttes művészeti vezetője
Pintér Pál (posztumusz)a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, a kezdetektől tagja a Csaba József Honismereti Egyesületnek, a körmendi Magyar-Finn Baráti Kör alapító tagja, elnöke, majd vezetőségi tagja volt
Schimmer Robertaa sárvri Ma’mint’Ti suínjátszó csoport vezetője, a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola AMI zongora-drámajáték tanára
Schmall Gyulánéa VASÉP Kőszegi Kft. nyugdíjas ügyvezetője, tiszteletbeli székely, valamint Somlói Borlovag
Virág Zsuzsannaa gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, népművelő, mozgókép és médiakultúra szakos pedagógusa

2015

Dr. Barityné Házi OttiliaKlebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete munkatársa, továbbá a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Firisz Lászlónényugdíjas, az előző ciklusban Nick község önkormányzati képviselője, alpolgármestere, a Szent Anna Templomért Alapítvány tagja
Kálóczi GyörgyNyugalmazott pedagógus, a sárvári Regős együttes alapító tagja
Kiss ÉvaSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendezvényszervezője
Marton MiklósSoltis Lajos Színház műszaki vezetője
Scheer BernadettSavaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere, a Budaker Gusztáv Zeneiskola Kőszeg hegedűtanára
Szurcsik Jánosnyugdíjas, festőművész és középiskolai tanár

2014

Aknay JánosKossuth Díjas festőművész
Glóbits Jenőnényugdíjas tanítónő
Horváth MártaBersek József Általános Iskola tánc- és drámapedagógus
Kancsó ZoltánnéKlebersberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete munkatársa, a Csepregi Vegyeskar Egyesület művészeti vezetője
Kondor JánosNádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
Lajos TibornéChernel Kálmán Városi Könyvtár Kőszeg igazgatója
Lőrincz MiklósSzentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. évfolyamos Általános Iskola tanítója
Takó GáborVas Megyei Temetkezési Kft. Körmendi Kirendeltségének vezetője

2013

Gergye Rezsővasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója
Illés JózsefSzakonyfalui Szlovén Hagyományőrző Tánccsoport vezetője
Koltai Jenő dr.alsósági katolikus esperes-plébános
Sebestyén Zoltánciterazenekar vezető, népdalkör vezető, Kemenesmagasi
Sebestyénné Németh Eszterének-zenetanár, egyházzenész, Szentgotthárd
Tamás TiborNicki Fergeteg Együttes vezetője
Tömő JózsefGencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja
Tóthárpád Ferenckőszegi író. költő, szerkesztő

2012

Csehi Józsefnyugdíjas, a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Szervezetének elnöke
Dr. Kalló Zsolt DLAMűvészeti Szakközépiskola, Széchenyi István Egyetem Zenei Intézete, hegedűművész, középiskolai tanár
Dr. Melega MiklósVas Megyei Levéltár történésze
Dvorákné Kővári Anikó és Dvorák LászlóHajnalcsillag Néptáncegyüttes vezetői
Horváth AntalKőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola nyugdíjas igazgatója
Marosfalvi Antalnyugdíjas festőművész, restaurátor tanár
Mészáros Szabolcsfestőművész
Varga Károly GyulaRumi Rajki ÁMK Művelődési Ház intézményegység vezetője

2011

Csuka ÉvaMűvelődési Otthon és Könyvtár Répcelak könyvtárvezetője
Horváth ÁgotaGárdonyi Géza Általános Iskola, Sárvár tanára
Krieg Ferencnyugdíjas festőművész
Mosonyi Andrásnyugdíjas mérnök Körmend
Parais IstvánMegyei Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató-helyettese
Prikazovics FerencMesebolt Bábszínház igazgatóhelyettese
Radványiné Novák JuditSavaria Szimfonikus Zenekar zenekari művésze
Varga IbolyaIsis Galéria tulajdonosa Szombathelyen

2010

Baloghné Simon Erikatanár, művelődésszervező Sajtoskálon
Dr. Schrott Gézanyugalmazott iskolaigazgató, történelem-ének szakos középiskolai tanár, karnagy és könyvtáros
Gyöngyösi ZsuzsannaDr. Bendefy László Városi Könyvtár intézményvezetője
Marosits Józsefképzőművészeti alkotó
Móricz Ivánnyugdíjas pedagógus, kórusvezető karnagy
Süle Ferencnyugdíjas zeneiskolai igazgató, karnagy, Celldömölk
Takács Zoltán Bálinta Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója, történész, turkulógus

2009

Fodor Ernőnényugdíjas, a körmendi Nyugdíjas Vöröskeresztes Klub vezetője
Horváth Kálmán Tiborművész, nyugalmazott határőr
Korbacsicsné Porpáczi ErikaPartium alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentgotthárd, igazgató
Mórocz IstvánConcordia Énekegyesület elnöke
Prof. Dr. Lőrincz Zoltántanszékvezető főiskolai tanár, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke
Sabján EditJáki Plébánia, a Szent Cecília Énekkar vezetője, orgonista
Scheiber KatalinVitalitas Bútorgaléria, belsőépítész, galéria vezető
Török Bódog és feleségenyugdíjasok, néhai Török Richárd szobrászművész szülei

2008

Aigner Gézaa szombathelyi Szent Márton templom plébánosa
Cservék LászlóMűvészeti Iskola Őriszentpéter népzenei oktató
Gelencsér IldikóJurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház népművelője, szakmai helyettese
Hullmann SzilviaJABIL CIRCUIT Magyarország Kft. logisztikai ügyintéző, a “Meggyeskovácsi Fejlődéséért Közalapítvány” elnöke
Méreiné Horváth MáriaSavaria Szimfonikus Zenekar cselló szólamvezetője
Sándor JánosSavaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere
Söptei ImreVas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának osztályvezetője
Szélesi AttilaKoncz János Zene- és Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sárvár rézfúvós zenetanár, fúvószenekari karnagy

2007

Dr. Fűzfa BalázsBerzsenyi Dániel Főiskola Irodalomtörténeti Tanszék docense, Phd.
dr. Smidt ErzsébetVas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum tagintézmény igazgatója, történész
Nagy GáborSoltis Színház vezetője
Németh Istvánnyug. tanszékvezető docens
Rápli RóbertSZOI Takács Jenő Zeneiskola Szentgotthárd zenetanára
Szabó GizellaVas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria Múzeum tagintézmény igazgatója, könyvtáros
Szájer IstvánnéCsaba Józseg ÁMK Csákánydoroszló tanítónője

2006

Ádám Dénesgazdasági igazgató-helyettes
Bódiné Dargai Máriazenekari tag
Bodor Miklósnyugdíjas festő-grafikus művész
Bokányi Péterfőszerkesztő-helyettes
Dr. Tilcsik Györgyigazgató
Jagodics Tamáskőszegi borász
Kapiller Saroltatitkárságvezető
Katonáné Erdélyi Györgyinyugalmazott pedagógus
Keszténé Tóth Erikaszakreferens
Kovács Attilánéművelődésszervezező, népművelő
Láng Józsefkőszegi borász
Nagy Béla Lászlónétanár
Németh Tibornékönyvtáros
Sülyi Pétertérségmenedzser
Várnai Valérianyugalmazott festőművész

2005

Balogh Józsefköltő
Balogh Tamásfafaragó művész
Dr. Szanyi TamásFővárosi Önkormányzat Szentgotthárdi Betegek Otthona vezető főorvosa
Gömbös Mátyásnyug. rádió-TV szerelő, az Őriszentpéteri Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vadászmestere
Gróf IstvánTourinform Iroda Sárvár turisztikai menedzsere
Joó Lászlónyug. fafaragó művész, a velemi Népművészeti Stúdió tagja
Joósné Tali JuliannaMesebolt Bábszínház bábkészítője, műhelyvezető
Katona AttilaBerzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék főiskolai adjunktusa
Peltzer Gézaújságíró, zongorista
Sellyei Tamás Ottóa szombathelyi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanára, tervező grafikus művész
Szakály Ferencnyug. pedagógus, helytörténeti kutató
Szalay IstvánnéÉletünk Szerkesztősége ügyviteli munkatársa
Varga GézánéFaluház Baráti Kör elnöke, a Győrvári Faluház vezetője
Vörös Jánosa Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület tagja, fafaragó művész, citerazenész
Wágnerné Horváth Meggieénekes

2004

Benkőné Klára Júliakönyvtárvezető
Gellén Lászlónészólamvezető zenekari tag
Horváth Lászlózenekar igazgató
Joós Tamásaz OMK igazgatója, énekmondó
Kacsics Kristófáltalános iskolai tanár
Káldy Lajosnyug. pedagógus
P. Horváth Sándornyugdíjas zenész, együttesvezető
Rózsa Ferenckarnagy
Szántó Imréné dr.a BDF főiskolai docense
Szomjú Lászlónékönyvtáros
Tóth Lászlónyug. könyvtári technikus
Unger Magdolnanyug. iskola igazgató-helyettes
Varga Antaltánckarvezető, néptánc pedagógus
Vinczeffy Adriennefőiskolai docens, zenei tanszékvezető

2003

Balogh Józsefpedagógus
Császár Erikabábművész
Czika Lászlófotóriporter
Derdák Ferencgeodéta
Dr. Batki Jenőnényugalmazott főiskolai docens
Dr. Bellérné Horváth Cecíliaigazgató
Dr. Nagy Gáborszerkesztő
Dr. Tímár Péterorvos, jazz fesztivál szervező
Dr. Tóth Gyulánényug. könyvtárigazgató
Dr. Vörös Ottófőiskolai tanár
Gregorich Ferencciterazenekar vezető
Jürgen Döbbeke és Antje Eggenstein /Németország/
Pálköviné Békefi Cecíliazeneművész
Szommer Ildikóigazgató-helyettes
Tóth Gabriellafőtanácsos

2002

Benkő Sándorfotóriporter
Dr. Nagy Zoltánmúzeum-igazgató
Gazdagné Sugár Zsuzsannagazdasági igazgató-helyettes
Nagy GáborVégállomás Klub programszervezője
Németh Istvánszakképző iskola igazgató
Németh Tiborkönyvtári munkatárs
Nigó Józsefnényug főiskolai tanár
Pataki Andrászeneiskolai tanár
Prof. Dr. Gyürki Lászlórk. plébános, kanonok, teológus
Remete Emílianyug. pedagógus
Szatucsek Kláratáncpedagógus, művészeti oktató
Szepesiné Fuisz Erikanépművelő
Szucsicsné Földi AnnaSzántó Piroska Emléklakás gondnoka
Tóth Ferencművelődési központ igazgató-helyettese
Verasztó Jánosevangélikus lelkész

2001

Dr. Kiss Gáborfőmúzeológus
Dr. Lőrinczy Hubafőiskolai tanár
Dr. Szabó Endrenyug. pedagógus
Horváth Józsefpápai prelátus, a KTI igazgatója
Kamper Lajosgrafikus
Kozma Gáborújságíró
Kurucz László (posztumusz)Vasvári Színi Egylet volt tagja
Méreiné Horváth Máriacselló-szólam vezetője
Molnár Piroskavárosi könyvtárvezető
Prof. Brenner Vilmosnyug. építész, író
Sárváry Lászlózeneiskola igazgatója
Simon Gizellavárosi könyvtárigazgató
Simon Győzőnyug. kántor
Szekeres Krisztinakörzeti stúdióvezető-helyettes
Tóth Emőkeszobrászművész

2000

Benke Évanyug. főiskolai docens
Borsos Gézanyug. népművelő
Buza Gáspárzenekari művész
Csonka Ernőfestőművész
Horváth JánosnéMesebolt Bábszínház igazgatója
Kovátsné Kemenes Andreapedagógus
Németh Jánosművész-tanár
Papp Gyulanyug. könyvtárigazgató
Pásti Józsefinzézményvezető
Pungor JánosVas Megyei TIE igazgatója
Rasperger Józsefművelődés-szervező
Sebők Líviazenei szakelőadó
Somlósi Lajosfotóművész
Sütő Évatextilművész
Tóth Lászlópedagógus
Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás