Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013
Kedvezményezett neve: Szeleste Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Pósfa Község Önkormányzata, Ölbő Község Önkormányzata
A Projekt címe: Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása
Szerződött támogatás összege: 86 529 260 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt konkrét célja a szelestei és a pósfai orvosi rendelő felújítása, bővítése (ami Szeleste esetén a védőnői helyiség orvosi rendelőbe történő integrálását is jelenti), valamint Ölbőn a védőnői helyiség felújítása. A felújítással az egészségügyi alapellátás feltételei javulni fognak. A projekt konkrét célcsoportját a háziorvosi praxis területét adó öt település lakossága jelenti.

A településeken önállóan támogatható tevékenységként a védőnői szolgálatnak és a háziorvosi szolgálatnak helyt adó épület helyiségek kerülnek felújításra. Önállóan nem támogatható tevékenységnek minősül az eszközbeszerzés az orvos és a védőnő számára.

Szelestén a Berzsenyi u. 89. szám alatt található orvosi rendelő ad helyet a háziorvosi ellátásnak. A rendelővel egy épületben orvosi szolgálati lakás található. Az orvosi rendelő és főképp a szolgálati lakás elavult állapotú. 2016. március 1-től – határozatlan idejű feladat-ellátási szerződéssel – új háziorvosi szolgáltató látja el a praxist, aki a szolgálati lakásra nem tartott igényt. A védőnő jelenleg a Szeleste, Berzsenyi u. 118. szám alatt található, rendkívül elavult, lapostetős, rossz szigetelésű épületben található helyiségben látja el feladatát. Az orvosi rendelő épületében a szolgálati lakás megüresedésével felszabadult épületrész az fejlesztés tárgyát képező felújítást, átépítést követően helyet adna a védőnői tanácsadónak. Így a háziorvosi és a védőnői egészségügyi alapellátás egy épületben kap helyet, ezzel racionalizálva és korszerűbbé téve az ellátás tárgyi feltételeit, valamint figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat is. A szelestei orvosi rendelő felújítási terve kiterjed arra, hogy a rendelő és az anya és csecsemővédelemmel foglalkozó védőnői tanácsadó praktikussági szempontból egy épületen belül kapjon helyet. A védőnő szakképzettséget szerzett a védőnői nőgyógyászati szűrés végzésre, de a jelenleg a védőnői szolgálat rendelkezésére álló épület nem alkalmas és méretei miatt nem is tehető alkalmassá e tevékenység végzésére. A fejlesztés eredményeképpen létrejövő, az egészségügyi alapellátást szolgáló épület a háziorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás korszerű feltételeit is biztosítani fogja. Az épület alaprajzának kialakításával összefüggő hiányosságok. Az épületenergetikai jellemzők, a fűtési rendszer nem építenek az alternatív energiaforrásokra.

Tervezett állapot: A fenntartó kibővített orvosi és védőnői ellátást kíván biztosítani a településen. Ennek érdekében a jelenlegi épület korszerűsítésére, átalakítására van szükség. Az épület korszerű használatát a szolgálati lakás területének bevonásával, funkcióváltással lehetséges biztosítani. Ezen a területen kialakítható a védőnői szoba, a nőgyógyászati szűrő helyiség, váró és a szükséges mellékhelyiségek a személyzeti vizesblokk, akadálymentes illemhely, vendég WC, valamint takarítószer tároló. Ezek a belső átalakítások egyben belső felújítással is együtt járnak. Új burkolatok, falfelületek kialakítását tervezi az önkormányzat. A belső fa nyílászárókat felújítható, megtartható szerkezetként veszik figyelembe. Energetikai korszerűsítés keretében a külső nyílászárók cseréjét, homlokzati és födémszigetelést tervezünk. Megfelelő, megtartható a meglévő központi, gáz üzemű fűtés, ezért csak részleges fűtéskorszerűsítés tervezett. A radiátorokat termofejekkel teszik egymástól függetlenül szabályozhatóvá, a meglévő termosztátot pedig korszerű, programozható szerkezetre cserélik. Szintén az energetikai megújulás keretében terveznek napelemet felszerelni az épületre. A termelt alternatív energia a melegvíz-ellátást, kiegészítő fűtést biztosítaná. Elektromos és gépészeti szempontból teljeskörű felújítás történik. A külső felújítást a tető pala héjazatának cseréje teszi teljessé. A meglévő pala leszedése és ártalmatlanítása után fóliázott cserépfedést készítünk. A külső munkálatok keretében telken belül 4 db (3+ 1 akadálymentes) – az alapterületre vetített szükséglet szerint és parkoló számítás szerinti számban szükséges – parkolót alakítanak ki burkolt felülettel. Szelestén az épülethez tartozó telket az önkormányzat továbbra is zöldfelületként kívánja megtartani. A megújuló energiát a felszerelésre kerülő napelemek szolgáltatják, ami a fenntartható fejlődést is szolgálja. Eszközbeszerzés Szeleste esetében nem tervezett.

Pósfán az épület korszerű használatát csak bővítéssel lehet biztosítani, mivel a rendelkezésre álló alapterület maximálisan kihasznált. A bővítés lehetővé teszi külön dolgozói vizesblokk, tároló és takarítószer tároló kialakítását, mely helyiségek nélkülözhetetlenek a szabályos működéshez. A beteg-, illetve vendégoldalt szélfogóval, akadálymentes illemhellyel, takarítószer tárolóval bővítik.

A bejárat áthelyezése lehetővé teszi, hogy új, szabályos feljárót alakítsanak ki a meglévő rámpa helyett, így az akadálymentesítési elvárásnak is eleget tud tenni az épület. Akadálymentesítés keretében az egész épület komplexitását biztosítjuk. Az épületenergetikai korszerűsítés érdekében a fenntartó tervezi elvégezni a homlokzatok és a padlás padozatának (zárófödém) hőszigetelését a külső nyílászárók megtartásával. A fűtés jelenleg a rendelőben és a váróban parapet konvektorral történik. Más fűtési lehetőség nem áll rendelkezésre. Ezért napelem elhelyezését is tervezzük, ezzel kívánjuk megoldani a bővítmény energiaellátását, fűtését, meleg víz ellátását. Külső munkálatok keretében telken belül 3 db – az alapterületre vetített szükséglet szerint számított – parkolót alakítunk ki burkolt felülettel.

A Szeleste-Pósfa orvosi praxis jelenlegi számítástechnikai eszköztára elavult. 14 évvel ezelőtt vásárolt, azóta több alkalommal javított laptoppal áll rendelkezésre (IBM Think Pad Type 1834), melyet két telephely lévén a rendelők között rendszeresen szállítanak, ennek cseréje szintén időszerű lenne. Az eszközlistában felsorolt műszerekkel a rendelő részben, vagy egyáltalán nem rendelkezik, így azok beszerzésre kerülnek.

Ölbőn a meglévő főbejáratot a mozgáskorlátozottak számára előírt méretű nyílászáróval kell kicserélni. Az előtér méreteinél fogva alkalmas az elfordulásra a váró irányába. A jelenlegi épület nem rendelkezik a vonatkozó előírásoknak megfelelő illemhelyekkel. A váró helyiségből megközelíthetően alakítjuk ki a női és egyben a mozgáskorlátozott WC-t, mely előtéren keresztül érhető el. A jelenlegi raktárhelyiségben alakítjuk ki a férfi mosdót, piszoárt és WC-t. A váró helyiség funkciója továbbra is megmarad. A védőnői tanácsadói szolgálat egy helyiségben kerül kialakításra az orvosi rendelővel, mivel a rendelési idők egymástól eltérő időpontban kerültek meghatározásra. A rendelőben kézmosó található, de egy egymedencés mosogató felszerelése szükséges (csepegtetővel). A megszűnt fogorvosi rendelőben kerül kialakításra a védőnői tanácsadó szolgálathoz tartozó munkaszoba, mely a négyszemközti megbeszéléseknek biztosít lehetőséget. Ugyancsak itt működik az orvosi rendelőhöz tartozó adminisztrációs helyiség. A megszűnt fogorvosi rendelő részére korábban kialakított váróból kerül kialakításra a babakocsi tároló helyiséget, mely rendelési időben váróként is funkcionál. A mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpa sem a lejtésviszonyaival, sem a mozgás-iránnyal nem megfelelő, teljes elbontása, és új rámpa építése szükséges. Az eddigi beteg WC-ben alakítják ki a veszélyes hulladék tárolására szolgáló hűtő helyét, a takarító szerek tárolását, valamint az új gázkazán helyét. Az épület hőszigetelése miatt a kevesebb gázfelhasználás és a korszerű kondenzációs kazán működéséből származó égéstermék mennyiségi mutatója jóval alacsonyabb értéket mutat majd, mint a korábbi fűtőberendezések. A fenntartható fejlődést a megújuló energia felhasználása biztosítja.

Az ölbői rendelőben a védőnő részére jelenleg nem áll rendelkezésére számítógép és nyomtató, csak, ha a másik rendelőiből magával hozza. Ez nem felel meg az előírásoknak, ezért tervezik számítógép és operációs rendszer beszerzését.

Pósfai orvosi rendelő felújítás előtt:

Szelestén elkezdődtek a felújítások. Energetikai korszerűsítés keretében a külső nyílászárók cseréjét, homlokzati és födémszigetelést elkezdtük. Megfelelő, megtartható a meglévő központi, gáz üzemű fűtés, ezért csak részleges fűtéskorszerűsítés terveztünk. A radiátorokat termofejekkel tesszük egymástól függetlenül szabályozhatóvá, a meglévő termosztátot pedig korszerű, programozható szerkezetre cserélik. Szintén az energetikai megújulás keretében napelemet szerelnek fel az épületre. A termelt alternatív energia a melegvíz-ellátást, kiegészítő fűtést biztosítja. Elektromos és gépészeti szempontból teljeskörű felújítás történik. A külső felújítást a tető pala héjazatának cseréje teszi teljessé.

Szeleste orvosi rendelő épületének felújítás elkészült. A lábazat Nikecell Dryvit márványvakolatot kapott.  A homlokzat 2 mm vastagságban Baumit nemes vakolattal,  gördülőszemcsés struktúrával lett kialakítva. A tető héjazatcseréje is megtörtént, égetett agyag tetőcseréppel fedték újra.  Az egyszeres húzott, hornyolt tetőcserepeket kúpcseréppel kötötték össze, amit kúpcseréprögzítővel, gericszellőző-szalaggal láttak el. A padlót mázas kerámialappal burkolták és gyári, száraz LB-Knauf ágyazóhabarcsba fektettek. A fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglából, betonból készült, amit mázas kerámiával fedtek le. A lépcsőburkolatot meszes cementhabarcsba fektették, mattcsiszolt felületű, járólappal burkolták 36 cm szélességig. A lépcsőjárólapnál süttői nútos mattcsiszolt változatot használtak. Épületen kívül a tér- és járdaburkolat kialakításánál betonburkolókövet használtak halszálka, parketta vagy kazettás kötésben. A függőereszcsatornákat félkörszelvényű, minősített, ötvözött horganylemezből készültek. Műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hangszigetelt kialakításúak. A fa és műanyag beltéri nyílászárók fokozott légzárásúak és a tömítés nélküli változatot építették be. Korlátok, rácsok kerítés elhelyezésénél – akadálymentes kézfogó korlátot rámpához, lépcsőhöz szerelték. A belső festésnél műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festéket vittek fel két rétegben. Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal oldották meg. Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése megtörtént, a vízszintes kapaszkodó, színterezett acél anyagból készültek. Felhajtható kapaszkodó és piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen lettek felerősítve. Ezzel egy időben a mosdó és a berendezéseinek elhelyezése és bekötése is megtörtént. Beépítésre került zárt tágulási tartály és a fűtéshez szükséges keringető szivattyú. Kicserélésre kerültek a világítás és telekommunikáció szerelvények. Új áramköri elosztók elhelyezése  is lezárult és előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott LED-es kivitelben helyeztek el lámpateseteket. Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre is történt. A tetőszerkezetre elhelyezésre került a komplett napelemes rendszer. A rendszerre invertert csatlakoztattak szolár kábelezéssel, majd DC és AC oldali túláram és túlfeszültség védelemmel láttak el. Az épület átadása előtt beszerezték a kéményseprő engedélyt. Műszaki átadás ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. felé is megtörtént. Szeleste orvosi rendelő felújításánál nem terveztek orvosi vagy informatikai eszköz beszerzést.

Pósfa orvosi rendelő felújítása: Tér- vagy járdaburkolat készítése betonburkolókőből soros, halszálka, parketta illetve kazettás kötéssel megtörtént. Felszerelésre került a függőereszcsatorna, félkövérszelvényű minősített ötvözött horganylemezből. Fémszerkezetű üvegfal és üvegtető elhelyezése, illetve üvegezett acél vázszerkezet összeállítása is megtörtént. Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezését befejezés – akadálymentes cső kézfogó korlát elhelyezése, rámpához, lépcsőhöz szerelték. A falfelületek festése diszperziós fehér színezett festékkel elkészült. A homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóban, tagolt sík, függőleges falon grafitos expandált polisztiról keményhab hőszigetelő lemezből készítették.A mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek, illetve szaniter és piperetárgyak, adagolók elhelyezése is megtörtént. A WC öblítőtartály felszerelése bekötése falsík elé került rögzítésre. Fali mosdó csaptelepet egykaros kengyeles excenter csatlakozóval került felszerelésre.A világítás és telekommunkációs hálózatot is érintette a felújítás. Kicserélésre kerültek a szerelvények, kapcsolók. Új telefon, PC csatlakozóaljzat és USB töltő aljzat, hangszóró csatlakozó került felszerelésre. Az energiamegtakarítást szem előtt tartva kizárólag LED-es kivitelben Life Light Led fénycső armatúra került felszerelésre. Falon kívül pedig vízmentes kültéri lápákat szereltek fel, amelyek korrozió-, nedvesség-, sav- és tűzálló poliészter anyagból készültek.A villámhárító előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, köracélból készült, melyek a villám- és érintésvédelmi szabályoknak megfelelnek. A megfelelőségét jegyzőkönyvbe rögzítették.Komplett napelemes rendszerek telepítése készült el, ahol mono vagy polikristályos napelem rendszert szereltek fel. Ezt hálózati inverterre kötötték szólár kábelszettel.Az udvar rendezésénél humuszos termőréteget terítettek az előtte leszedett termőföld helyére. Így elkészült külső és belső felújítást követően egy színvonalas orvosi rendelőt tudtak átadni a település lakosságának.Beszerzésre kerültek az orvosi és informatikai eszközök is, így a teljesítették a pályázatban vállalt feltételeket is.

Az ölbői épület felújítás bemutatását a lábazattal kezdjük. A lábazati vakolatok műgyantás kötőanyagúak és kézi felhordással dolgozták el. A padlóburkolat mázas kerámiával lett lefedve, amit száraz ágyazóhabarcsba fektettek. A beltéri falak, pillérek, oszlopburkolatok  tégla, beton vakolt alapfelületen mázas kerámiával, kötésben ragasztóba rakva került kialakításra. A lépcsőburkolat ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, mattcsiszolt felülettel készült el. A tér és járdaburkolat betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötéssel került lerakásra. A függőereszcsatorna szerelése félkörszelvényű minősített ötvözött horganylemezből történt. Az ablak- és szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből készült. A beltéri fa nyílászárók utólagos elhelyezése előre kihagyott falnyílásba történtek. Ezek MDF vagy keményhéjszerkezetű anyagból kerültek legyártásra. Korlátokat, rácsokat és kerítéseket kicserélték. Az akadálymentes cső kézfogó korlátokat a rámpához, lépcsőhöz illesztették. A belső festésnél glettelést és csiszolást követően műanyag diszperziós festéket használtak. Felszerelték a mozgássérült vízellátási berendezéseket, a piperetárgyakat, szappan és papír adagolókat. Hulladékgyűjtő edényeknél is falra szerelt kivitelűt rögzítették. A mosdó és WC csésze elhelyezése és bekötése is megtörtént. A fűtés korszerűsítésnél egy hatékony üzemű fali kondenzációs gázkészüléket szereltek fel, ami tároló-fűtés előnykapcsolással és beépített motoros váltószeleppel működik.  Külön a rendszert segíti egy hőcserélő, egy háromjáratú motorszelep és fűtési keringető szivattyú is. Az elektromos hálózat felújítása is megtörtént. Kicserélésre kerültek a kapcsolók, szerelvények és lámpatestek is. Új áramköri elosztok kerültek falon kívüli kivitelben felszerelésre. A villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékai is beépítésre kerültek, melyet érintésvédelmi jegyzőkönyvben rögzítettek. Beszerzésre kerültek az orvosi és informatikai eszközök. Nyilvánossággal kapcsolatos feltételek is teljesültek.

Az ölbői és pósfai rendelők felújítása 2018. november 30-án, a szelestei rendelő felújítása pedig 2018. december 14-én elérte a 100%-os készültséget.

Felújítás után:

Pósfa:

Ölbő:

Szeleste:

 

 

 

hu_HUMagyar
Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás