Helyi, de egyetemes értékű könyveket mutattak be

betűméret növelése      nyomtatás      küldés email-ben
Négy, nem csak helytörténeti jelentőségű kötetet mutattak be a megyeházán. Dr. Tóth Ferencnek, az MTA doktorának és dr. Zágorhidi Czigány Balázsnak, a Vasvári Múzeum és Domonkosrendi Gyűjtemény igazgatójának munkái jelzik, hogy régiónk katonai, politikai, vallás- és kultúrtörténete országos, de egyetemes jelentőségű is.

A program a Magyar Történelmi Társulat nyugat-dunántúli regionális csoportja és az MTA BTK Történettudományi Intézete rendezvénye volt. Dr. Balázsy Péter megyei jegyző, a Vas Megyéért Egyesület elnöke azzal a gondolattal nyitotta meg, hogy az egyesület fő céljai között szerepel a megyei értékek megismertetése a széles nagyközönséggel – ezek a könyvek, illetve a szerzőik, szerkesztőik munkái pedig fontos értékeink.

Dr. Polgár Mariann, az MTT Nyugat-Dunántúli Csoportja elnöke három könyvet méltatott: a Tóth Ferenc és dr. Zágorhidi Czigány Balázs szerkesztette A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás című, az MTA BTK kiadásában megjelent kötetet és Tóth Ferenc francia nyelvű köteteit. A történész kiemelte a konferenciakötet összefoglaló jellegének fontosságát és a szerzői művek forrásértékét. Az érintett városok katonai szerepéről szólva hangsúlyozta: Vasvárt és Szentgotthárdot Montecuccoli és Lotaringiai Károly neve is fémjelzi. Montecuccoli vitatott működése elsősorban a Zrínyivel folytatott vita kapcsán ismert. Azt azonban kevéssé szokás hangsúlyozni, hogy kora elismert hadászati írója is volt. Lotaringiai Károly pedig katonai pályáján a szentgotthárdi csatában szerezte később hasznosított tapasztalatait az oszmánokról. Tóth Ferenc és dr. Zágorhidi Czigány Balázs a Szentgotthárdi csata – vasvári béke témájára már három konferenciát szervezett, a most megjelent kötet a 2014-es előadásokat formálja tanulmányokká.

Dr. Bakó Balázs, az MTT nyugat-dunántúli regionális csoportja titkára ismertette a dr. Zágorhidi Czigány Balázs és Barna Gábor által szerkesztett, A 800 éves domonkos rend Magyarországon – A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig című könyvet, amely szintén közös kiadás: a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény összefogásában, Budapest-Vasvár helyszínnel. Dr. Zágorhidi Czigány Balázstól megtudtuk: különös módon ez egy olyan sorozat, amelyet a második résszel indítottak, az első később jelenik meg.

A szinte még nyomdaillatú, szép kötetek igényes kivitelezéséért és a megjelenésük támogatásáért a közreműködők és a szerzők köszönetet mondtak az MTA BTK-nak, valamint Szentgotthárd és Vasvár önkormányzatainak.

Forrás: vaol.hu
betűméret növelése      nyomtatás