A megyének van már költségvetése

betűméret növelése      nyomtatás      küldés email-ben
Vas Megye Közgyűlése idei első ülésén elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A testület tájékozódott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól, értékelte az önkormányzati hivatal munkáját, és állást foglalt az erdélyi Hargita megyével kötendő testvérmegyei megállapodásról.

A megyei közgyűlés péntek délelőtti ülésén elfogadta a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetését, amely 675 millió forint bevétellel, és ugyanannyi kiadással számol. A testület megállapította, hogy a megyei önkormányzat kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, annak finanszírozásában az idén nem várható változás. A bevételek között az állami támogatás mértéke megegyezik a tavalyi összeggel. A megyei önkormányzat az idén is el kívánja látni önként vállalt feladatait is, ezért a működés finanszírozásába pályázati források bevonását is tervezik. További bevételekre számítanak az ingatlanhasznosításból is, összegezte a költségvetés főbb jellemzőit Nagy Gábor, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke.

A képviselők elfogadták az önkormányzat elmúlt évi nemzetközi együttműködéséről szóló beszámolót és megfogalmazták az idei feladatokat is. Tavaly elsősorban azokra a külkapcsolatokra helyezték a hangsúlyt, amelyektől konkrét eredmények várhatók. Ezek nyomán fejlődött a települések nemzetközi tevékenysége is. Az idén tovább bővül a testvérmegyék köre, mivel a testület jóváhagyta az erdélyi Hargita megyével kötendő együttműködési megállapodást, Muravidékkel pedig folytatódnak az éves megállapodásokon alapuló közös programok. A testület áttekintette a Vas Megyei Értéktár második félévi tevékenységét és informálódott a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktualitásairól is.

A közgyűlés tájékoztatót hallgatott meg a Vasivíz Zrt. elmúlt öt évben végzett tevékenységéről, a víz- és csatornaszolgáltatások ellátásának helyzetéről, a folyamatban lévő fejlesztésekről, valamint az elkövetkező időszak terveiről. A képviselők elégedettek az önkormányzati hivatal munkájával, amit mutat, hogy egyhangúan szavazták meg az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót. A közgyűlés jóváhagyta az értéktár tevékenységéről szóló előterjesztést, és a jogszabályi előírásokat követve módosította az elnök és az alelnökök illetményét.   

Forrás:
betűméret növelése      nyomtatás