Intézmények

betűméret növelése      nyomtatás
P V

Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu

Cím 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 95/340-065
Fax: 95/340-065
Webcím:
E-mail idoshegyf kukac freemail pont hu
Vezetője Dr. Szalayné Boldizsár Anna igazgató, Horváthné Boros Krisztina gazdasági vezető

Az intézmény típusa:

Időskorúak ápolást és gondozást nyújtó bentlakásos otthona, demens betegek elhelyezését biztosító részleggel. Férőhelyszáma 140, melyből 20 férőhely demens betegek részére biztosít elhelyezést.

 

A szolgáltatás célja: az otthonlakók korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása, a pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése, foglalkoztatásuk biztosítása.

 

Az intézmény bemutatása:

A Vas Megyei Idősek Otthonának kastély és pavilon épületét 10,36 hektáros természetvédelmi park öleli körül. A kastély építését a XVII. századra teszik, a mai formáját 1815-ben érte el. Az épület 1943-tól az OTI tulajdonába került, 1949-ben itt alakult a hegyfalui tüdőszanatórium, majd kórházként funkcionált egészen 2002. júliusáig.

Az idősek otthona 2002. szeptember eleje óta fogadja lakóit. Az intézmény 140 férőhelyes, az ellátást igénylők elhelyezésére többségében 4 ágyas szobákban van lehetőség.

Az intézmény címzett támogatással megvalósult teljes rekonstrukciója 2005. decemberében fejeződött be. Az átalakítás férőhelyszám-csökkenést nem eredményezett. A 140 férőhelyből új szolgáltatásként 20 férőhelyen demens részleg kialakítására került sor.

A rekonstrukció során megvalósult a teljes fizikai akadálymentesítés, az elhasználódott bútorzat cseréje. A lakószobák férőhelyszáma megfelel a jogszabályi előírásoknak, 1-4 fő elhelyezésére nyújtanak lehetőséget. A lakószobák száma összesen 42 db, ebből 2 db 1 ágyas, 10 db - házaspárok elhelyezését is lehetővé tévő - 2 ágyas, 2 db 3 ágyas, 28 db 4 ágyas. Az intézményben 5 db társalgó, 2 elkülönítő, 3 foglalkoztató helyiség, az étterem mellett büfé található. A hitélet gyakorlását lehetővé teszi az intézményben kialakításra került kápolna.

A higiénés ellátás feltételei jelentősen javultak a mozgásukban korlátozott lakók számára is megközelíthető, nemenként elkülönített, illetve korszerűvé tett vizesblokkok kialakításával. A konyhaüzem átalakítása a HACCP rendszernek való megfelelést biztosítja. A kastély-, illetve pavilonépület közötti átjáró átalakítása megkönnyíti az épületek közötti közlekedést.

 

Az intézmény elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását - gondozását végzi, akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonán belül külön demens részlegen látják el azt a személyt, akinél a területileg illetékes demencia centrum a demencia súlyos fokozatát állapítja meg.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője 30 napon belül dönt. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az intézmény dolgozói munkájuk során arra törekszenek, hogy a lakók számára otthonos körülményeket, magas szintű fizikai, mentális és ápolási ellátást, tartalmas programokat biztosítsanak.

 

Szolgáltatásaink - az intézmény gondoskodik:

-  heti kétszeri orvosi rendelés, szükség esetén ügyeleti ellátásról,

-  az állandó nővéri felügyeletről,

-  mentális ellátás biztosításáról,

-  a napi háromszori étkezésről, szükség szerinti diétáról,

-  a ruházat, textília biztosításáról és tisztításáról,

-  a foglalkoztatás megszervezéséről, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséről,

hitélet gyakorlásáról,

-  az értékek, vagyontárgyak megőrzéséről,

-  a jogi képviseletről, érdekérvényesítésről stb.

betűméret növelése      nyomtatás