Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata

Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata

2020

Koltai Miklósnéa Gencsapáti Gyöngyös-Kert Óvoda óvónője
Molnár Istvánnéa Vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott pedagógusa
Németh Kornéla Sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola fafúvóstanára

2019

Anduska JánosnéKörzeti Általános Iskola Őriszentpéter és Bajánsenye Tagintézménye tanítónője
Hannos Attila Imrenyugalmazott pedagógus
Szabóné Kiss IldikóCelldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskola tagintézmény-vezetője

2018

Danka AdélCelldömölki Városi Általános Iskola igazgatója
Kozorics IstvánSzombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Körmend gyakorlati oktatásvezető
Nagyné Tanay KatalinNárai Aranykapu Óvoda óvodapedagógusa

2017

dr. Biroszné Móritz ZsuzsannaSavaria Egyetemi Központ rektorhelyettesi iroda vezetője
dr. Dolnyik Gézánéóvodavezető, Sárvár Vármelléki Óvoda
Regéné Kenyeri ÁgotaÚjvárosi Óvoda vezetője Kőszeg
Süle Erikaigazgató, Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola
Tolnay László Ákosnéóvodavezető-helyettes, Gyöngyös-kert Óvoda Gencsapáti
Vígh Viktortanár, SZOSZSZC Tinódi S. Gimn. és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája

2016

Bejczi Károlya celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Janzsó Györgya Vasvári Zeneiskola nyugalmazott hegedű és Nagybőgő tanára
Klement Andrása körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára
Kovács Jánosnéa Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerülete tanügy-igazgatási referense
Móricz Imre Lászlóa kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese
Somogyi Dezsőnéa Celldömölki Városi Óvoda – Alsósági Tagóvoda óvónője
Vargyai Győzőnéa Répcelaki Általános Iskola matematika és fizika szakos tanára

2015

Dr. Mátrai IstvánJurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium okl. fizika-kémia-angol nyelv szakos középiskolai tanára, egyetemi doktor
Gerencsér BeátaApponyi Albert Általános Iskola Gencsapáti igazgatója
Kozó JózsefKlebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerülete tanügy igazgatási referense
Macsotai GézánéOstffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárnője, igazgató-helyettes
Mikos Erzsébeta körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgató-helyettese
Unger Józsefnyugalmazott matematika-fizika szakos középiskolai tanár

2014

Farkas LászlóBudaker Gusztáv Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára
Horváth IstvánnéRumi Rajki István Általános Művelődési Központ igazgatója
Keszei BalázsJurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Kőszeg, gimnáziumi tanára és igazgató-helyettese
Mészáros ÁrpádKörmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Mészárosné Baán IldikóGyöngyös-kert Óvoda Gencsapáti óvodavezetője
Pócza AntalDSU cégcsoport ügyvezető igazgatója

2013

Biczóné Marton Anikótanító, Nádasd
Kondics Erikabiológia-földrajz szakos tanár, Celldömölk
Kovácsné Szabó Évatörténelem-társadalom- és állampolgári ismeretek tanára, népművelő, Kőszeg
Lábodi Zoltánnény. általános iskolai igazgató, Sitke
Pagonyné Mezősi Mariettamérnöktanár Szentgotthárd
Pődör Andreaáltalános iskolai igazgató, Körmend

2012

Dr. Vigh Kálmán PhDNYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakvezető tanára, főiskolai docens
Heigl Istvánnyugdíjas matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Király Csabanyugalmazott iskolaigazgató, főtanácsos, szakértő
Kovács ImreKoncz János Zene- és Művészeti Iskola fafúvós tanára, fagottművész
Pintér Ferenc LászlóSzentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma, középiskolai tanár
Simon Istvánnényugdíjas répcelaki óvodavezető

2011

Dr. Kovácsné Zséder MargitHét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Csempeszkopácsi Tagintézményének vezetője
Dr. Vaskó JánosVas Megyei Önkormányzati Hivatal oktatási csoportvezetője
Grédlics Istvánnényugdíjas óvónő Szakonyfalu
Horváth ImrénéIkervári ÁMK Zicky Antónia Általános Iskola tanára, munkaközösség vezető
Széles GyulánéNYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese
Vincze JenőRázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend igazgatóhelyettese, mérnök-tanár

2010

Kozó JózsefnéCsaba József ÁMK Csákánydoroszló, magyar-ének-zene szakos tanár, Őriszentpéteri Alapfokú Művészetoktatási Intézmny zongora és szolfézs tanár
Pajor Katalina Celldömölki Városi Általános Iskola tanítónője
Rácz EszterMóra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Répcelak, tanár, tagozatvezető
Soós IstvánKölcsey Ferenc Gimnázium Körmend igazgató
Szabó Istvánnényugdíjas tanítónő
Szijártóné Bokor TeodóraKözös Igazgatású Közoktatási Intézmény, Rábapaty igazgatója

2009

Bősze ZoltánRázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági vezetője
Dr. Csoma Sándornényugdíjas pedagógus
Kirchknopf GyörgynéDr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolájának nyugalmazott igazgatója
Körmendi Elviranyugalmazott tanítónő
Néhai Tima László (posztumusz)Celldömölk volt alpolgármestere, városi képviselő
Neuliszt AndrásnéNádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője

2008

Baloghné Sztana MargitZichy Antónia Általános Iskola Ikervár pedagógusa
Gömböcz EndreKözös Igazgatású Közoktatási Intézmény Arany János Általános Iskola Rábapaty tanára
Horváth Gábornényugalmazott iskola-igazgató
Horváthné Kutasi Máriaa kőszegi Jurisics Miklós Gimnázium igazgatója
Jancsó Józsefnényugalmazott pedagógus
Sárváry LászlónéNádasdy Tamás Szakközépiskola és Kollégium Csepreg kollégiumi nevelője, munkaközösségvezető
Soós IstvánnéKölcsey Ferenc Gimnázium Körmend, pedagógus

2007

Dr. Rakos Katalina Berzsenyi Dániel Főiskola Tanítóképző Intézetének intézetigazgatója, főiskolai docens
Farkas Ferencnéa jánosházi Szent Imre Általános Iskola tanára
Horváth Győzőnéa vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola tanára
Kozorics Istvána körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gyakorlati-oktatásvezetője
Tárczy Katalina bői Körzeti Általános Iskola és Óvoda tanára
Ugróczky Ferenca vépi FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányi és továbbképzési igazgató-helyettese

2006

Dr. Bariska Istvánnégyógypedagógiai tanár
Kajtár Zsuzsannatanár
Kocsis Antalnényugdíjas pedagógus
Langer Tivadarnétanítónő
Móricz Ivánnényugdíjas pedagógus
Nagy Sándornéigazgató
Sárváry Józsefigazgató-helyettes
Szabó IlonaTanulási Képességet Vizsgáló Bizottság vezetője
Szemes Olgatanár
Wachter Gyulagazdasági vezető

2005

Dr. Erdősi Attilánéóvodavezető
Dr. Némethné Fábsics Ildikóóvónő
Ifj. Jakus Bélánédajka
Kóbor Zoltániskola igazgató
Komáromi Józsefnégyógypedagógiai tanár
Mogyorósy Jenőigazgató-helyettes
Pálmai Juliannagyógypedagógiai tanár, közoktatásvezető
Sík Tamásnéóvónő
Szép Tibornéóvodavezető
Szíjártó Sándornéóvodavezető

2004

Csizmazia Géza Imrénényugdíjas tanító
Dr. Pesti Józsefnétanár
Huszár Kálmánnéóvónő
Mándl Józsefnéált. isk. igazgató
Mészáros Imrénényugdíjas pedagógus
Orbánné Kiss Katalinált. isk. igazgató
Pozvai Ferencoktatási, sport munkatárs
Rába Istvánnégyógypedagógiai tanár
Szarka Rozália Erzsébetvezető óvónő
Winklerné Németh Zsuzsannaóvónő

2003

Baranyai Józsefpedagógus
Bárdosi Balázsnyugalmazott iskolaigazgató
Bata Imrenyugalmazott igazgató-helyettes
Dr. Padányi Zsoltcsoportvezető
Halmosi Lajosnépedagógus
Lasics Istvánszakoktató
Mészáros Bélánékönyvtáros
Nagy Gáborigazgató-helyettes
Szoporyné Szabó Piroskaigazgató
Zöld Gábornényugalmazott pedagógus

2002

Bedics Sándorszakképző iskola igazgató
Bokorné Bejczi Ildikópedagógus
Czupi Lászlónyug. igazgató
Kapitány Jánosigazgató
Lőrincz Ottónészaktanácsadó
Molnár Attilánélogopédus
Németh Jánosnényug. pedagógus
Pőczéné Fiszter Annazeneiskola igazgató
Sabáli Lászlózeneiskola igazgató
Tihanyi Bélánépedagógus

2001

Csetényi Sándorszakképző iskola igazgató
Dénes Andornyug. pedagógus
Futó Istvánszakközépiskola igazgató
Hende Tibornépedagógus
Kiss Jánosalapítvány igazgató
Mózes Aladárnévezető szakácsnő
Palotás Mártalogopédus
Pintér Zoltánnépedagógiai ügyintéző
Szalai Brigittaszakoktató
Takács Jánosnépedagógus

2000

Ágotha Zoltánzenetanár
András Béla Sándorkollégium vezető
Babai Lászlóvezető igazgató-helyettes
Dr. Herbert Simontanulmányi felügyelő (Burgenland)
Dr. Kovács Józseftanszékvezető főiskolai tanár, főig.-h.
Dr. Nagy Imrénépedagógus
Imre Ferencnétanítónő
Németh Mihálynényug. tanítónő
Rétfalvi Lajosnénapköziotthonos óvodavezető
Skriba Lászlónészakoktató
Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás