Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata

Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata

2020

Koczor-Scheck EnikőKőszegi Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti és szervezési ügyintézője
Némethné Simon MáriaKörmendi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetője
Polgár AndrásVas Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési csoportvezetője

2019

Antal IstvánnéRábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
Németh ZsuzsannaVas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály igazgatási ügyintéző
Vörös LászlóVas Megyei Önkormányzati Hivatal informatikai munkatársa

2018

Bánovits JuditVas Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetközi referense
Horváth ZoltánnéBalogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője
Ponyhardtné Németh IbolyaVas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Építéshatósági ügyintézője

2017

dr. Magyar Rezsőhatósági szakügyintéző, jogtanácsos, Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
dr. Palotai Péterjogi és szervezési csoportvezető, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Ecker Eszterszervezési ügyintéző, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Erdélyi Antal (posztumusz)
Fukszberger Imre LórántCsehimindszent község polgármestere
Laczó Évaigazgatási osztályvezető Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
Varga Jenőnyugdíjas

2016

Dr. Tóth Csabaa Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatala helyettes vezetője
Egyed Gyulánéa Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott köztisztviselője
Fábián Istvána Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala földmérési ügyintézője
Fekete Tamása Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetője
Geröly Tibornyugdíjas, vállalkozó, a hetedik Önkormányzati ciklusban képviselő és jelenleg alpolgármester is
Nagy Sándornyugdíjas Magyarnádalja község volt polgármestere
Sütő Károlya Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
Tóth Máriaa Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője

2015

Brennerné Gorza MáriaCelldömölki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, népesség-nyilvántartó
dr. Stankovits GyörgyVas Megyei Önkormányzati Hivata,l megyei aljegyző
Kovács GézaPornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási főelőadója
Sőbér AuréliaKőszeg Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetője
Szép JózsefNemeskeresztúr község nyugalmazott polgármestere
Zsirainé Tóth MáriaSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közterület használati ügyintézője

2014

Csire ImreVas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala vezetője
Joó Imrenyugdíjas, Torony község díszporgára, települési képviselő
Pacsi Józsefnégazdasági ügyekért felelős külsős alpolgármester Jánosházán
Rosenfeld Istvánnéa Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal városi főmérnöke
Szabó MariannaKőszegi Közös Önkormányzati Hivatal gyámhatósági, köznevelési, ifjúságpolitikai és sport ügyintézője
Wiktoráné Németh KláraSéi Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője

2013

Avar KálmánVas Megyei Kormányhivatal Novény és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgató-helyettese
Böröndiné Nagy AnikóRépcelaki aljegyző
Dr. Dely Ferencné2012. december 31-ig Szentpéterfa jegyzője, jelenleg aljegyző
Grüll LászlónéCsepregi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője
Kissné Sághi RitaGencsapáti Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője
Lőrincz MáriaVas Megyei Intézményfenntartó Központ költségvetési munkatársa

2012

Annár IstvánRábatöttös község polgármestere
Berbás PéternéKörjegyzőség Egyházasrádóc gazdálkodási főelőadója
Dr. Kovács GyörgyiVas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese
Fördősné dr. Kardos ErzsébetVas Megyei Intézményfenntartó Központ főosztályvezető-helyettese
Heckmann FerencVas Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési csoportvezetője
Németh KárolyVas Megyei Önkormányzati Hivatal gépkocsivezető

2011

Balogh Tamás SzilveszternéEgyházasrádóc Község Polgármesteri Hivatala igazgatási főelőadója
Dr. Kiss JuliannaRépcelak Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Dr. Ódor IldikóVasvár Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Kapornaky SándorKercaszomor község polgármestere
Major Tibor LászlónéNagysimonyi, Tokorcs Községek Körjegyzősége körjegyzője
Szatykó BélánéVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete ügyviteli alkalmazottja

2010

Fábián LászlónéJákfa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdálkodási főmunkatársa
Fodor LászlónéRábapaty-Zsédeny Körjegyzőség főmunkatársa
Horváth LajosBük város polgármestere
Könczöl JózsefVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete, gépjárművezető
Németh László FerencRum Község Önkormányzata polgármester
Simon LászlónéEgyházasrádóc-Nemesrempehollós-Egyházashollós Községek Körjegyzősége, gazdálkodási főelőadó

2009

Dr. Szijártó ValériaSárvár Város Polgármesteri Hivatala jegyzője
Györke GyulaBajánsenye község polgármestere
Joó ImrénéVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete technikai dolgozója
Molnár LászlónéRépcelak Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoportvezetője
Németh MagdolnaJák Község Polgármesteri Hivatala pénzügyi főelőadója
Uti Tibornényugdíjas köztisztviselő

2008

Dr. Marton FerencGérce, Vásárosmiske községek körjegyzője
Düh IlonaVas Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési csoportvezető
Jakabné Takács MáriaVas Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági csoportvezető
Kampel IstvánBő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy községek körjegyzője
Kiss KárolynéVép Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője
Székely ZoltánVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete technikai csoportvezetője

2007

Bolfán Istvánnényug. köztisztviselő
Horváth BélánéMeggyeskovácsi nyug. jegyzője
Rónafalviné Pintér ZsuzsannaVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgató-helyettese
Süle Józsefnéa vépi polgármesteri hivatal adóügyi főelőadója
Szukics ImrénéRátót-Rábagyarmat-Nemesmedves Községek Körjegyzősége gazdálkodási főelőadó
Vaspöri Lajosnéaz őriszentpéteri polgármesteri hivatal adóügyi főmunkatársa

2006

Ádám KárolyVas Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és EU Kapcsolatok Titkársága vezetője
Csapody GáborVas Megyei Beruházási Rt. műszaki igazgatója
Cziczer MáriaVas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Illetékhivatala, Szombathely
Dr. Havasiné dr. Oswald ErikaRábapaty község jegyzője
Gaálné Kovács MártaPolgármesteri Hivatal Szentgotthárd költségvetési ügyintézője, címzetes főmunkatárs
Milisits FerencnéPolgármesteri Hivatal Szentpéterfa pénzügyi főmunkatársa
Németh AttilánéMolnaszecsőd község jegyzője
Pintér ZsoltVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete gépjármű-ügyintézője
Putz MiklósVas Megyei Autóközlekedési Tanintézet igazgatója
Soós JózsefnéVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete hivatali étkezde vezetője

2005

Dankovics IstvánnéVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete főmunkatársa
Gömböcz LajosnéOstffyasszonyfa-Csönge Községek Körjegyzősége gazdálkodási főmunkatársa
Horváth JózsefRábagyarmat község polgármestere
Molnár SándorCsepreg város polgármestere
Nagyné Pukler AndreaVas Megyei Illetékhivatal vezető-helyettese
Németh Istvánmegyei főépítész
Piskor KárolynéPolgármesteri Hivatal Káld igazgatási ügyintézője
Sándorfi MiklósnéVárosi Polgármesteri Hivatal Répcelak ügykezelője
Szlama JózsefnéNagysimonyi, Tokorcs Körjegyzőség pénzügyi főmunkatársa
Vámos Antalkörjegyző

2004

Bandi Zoltángépkocsi ügyintéző
Bíró Lászlónéigazgatási ügyintéző
Dorner EgyedMÁK Vas Megyei Területi Igazgatóságának igazgatója
Dr. Pusztai GyulánéVas Megyei Illetékhivatal vezetője
Fejes Ferencnépénzügyi főelőadó
Kuttorné Taletovits KláraVas Megyei Önkormányzati Hivatal szervezési munkatársa
Márk ÁgostonnéNemesbőd község megbízott jegyzője
Németh Tibornégazdasági előadó
Pezenhoffer RichárdVas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete igazgatója
Sebesiné Fider Rozáliaépítésigazgatási ügyintéző

2003

Diószegi Józsefnétitkársági csoportvezető
Dummel Ottóműszaki osztályvezető
Éder Tihamérgépkocsivezető
Kutszegi Istváncsoportvezető
Németh Józsefpolgármester
Németh Károlynéügyviteli alkalmazott
Perjési Józsefnépénzügyi csoportvezető
Szabó Miklósny. polgármester
Varga Attilánépénzügyi előadó
Zalán Józsefjegyző

2002

Albert Csabapolgármester
Bedőcs Péternészak-főtanácsos
Dr. Birosz BélaOrsz. Mentőszolg. Vas M. Sz. nyug. vez.
Dr. Haramász ZsuzsannaSzentgotthárd Város jegyzője
Laczó Lászlópolgármester
Németh Istvánnépolgármester
Tamics LajosnéVas Megyei Önk. Hiv. titkárnő
Tóth JózsefSzombathelyi Erdészeti Rt. szakmunkása
Vadász Istvánpolgármester
Vass Istvánpolgármester

2001

Őri IstvánnéVas Megyei Önk. Hiv. titkárnő
Dr.Árvai Györgyügyvéd
Enyinginé dr.Batári Borbálaaljegyző
Fenyvesiné Zsarnai MargitVas Megyei Önk. Hiv. munkatárs
Horváth Miklóspolgármester
Nagy Józsefné Koszta Mártamb. jegyző
Németh Vilmoslakásügyi ügyintéző
Rauch Dezsőnéigazgatási ügyintéző
Szabó GyulaVas Megyei Közgy. Ellátó Sz. gépkocsivez.
Wágner Vincéné Horváth Zsuzsannaigazgatási főelőadó

2000

Dr.Antal Sándorirodavezető
Dr.Mercz Ilona Évakörjegyző
Dr.Németh Kálmánpolgármester
Dr.Vincze Györgykörjegyző
Feigl Dávidnépénzügyi előadó
Fokiné Rácz Ilonapolgármester
Kovács Gábornéadóügyi előadó
Labricz Józsefnégazdálkodási előadó
Vámos Kálmánnéjegyző
Végh KárolynéVas Megyei Önkormányzati Hivatal csoportvezetője
Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás