Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata

Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata

2020

Németh Jánostű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója
Molnár István

r. alezredes, a Sárvári Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője

2019

Lengyel Zsolttű. őrnagy, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Varga Andrásr. főhadnagy, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányságának Bűnügyi Osztálya  szenior állományú bűnmegelőzési tanácsadója

2018

Döme LászlóCelldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Fekete Gézar. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Sárvári Rendőr-kapitányságának vezetője
Horváth GáborVas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály útügyi koordinátora

2017

Erdélyi Krisztiántű. ezredes, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgtóság
Nagy MiklósKőszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési Alosztály vezetője

2016

Hollósi Gáborrendőr ezredes, a BM Rendészeti Szakközépiskola Körmend igazgatója
Homlok IstvánOrszágos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Celldömölk mentőállomás vezetője
Tóth Tamás Tiborbv. dandártábornok, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, igazgatója
Zsigovits Józsefnéaz Őriszentpéteri Tűzoltó Egyesület elnöke

2015

Csabai Jánosnyugdíjas, a Gencsapáti- Perenye Polgárőrség elnöke
Dr. Baán MihályVas Megyei Védelmi Bizottság titkára
Dr. Takács Árpádtűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelője
Kolnhofer ErvinNemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága igazgatója
Könye AttilaOrszágos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Mentőszervezete állomásvezető mentőápolója
Kovács EndreOpel Szentgotthárd – URS Hungary Kft. műszakvezetője, volt megyei képviselő, a Rendészeti szakbizottság volt elnöke
Kovács Józsefnyugalmazott rendőr alezredes, volt celldömölki rendőrkapitány

2014

Dancsecs Imrenyugdíjas tűzoltóparancsnok Magyarlakon
Nagy Norbert ImreNestlé Bük logisztikai ügyintézője, a Vasegerszegi Polgárőr Egyesület elnöke
néhai Krizmanics Ferenc (posztumusz)Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt igazgató-helyettese
Szabó András PéterNemzeti Adó és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság főtanácsosa, vám- és pénzügyőri ügyintéző I.
Török Jánosbv. alezredes, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnok-helyettese

2013

Göncz Szabolcstűzoltó őrnagy
Hende MártonSárvári Polgárőr Egyesület elnökhelyettese
Kiss Sándortűzoltó főtörzszászlós, Körmend
Kovács András Józsefönkéntes tűzoltó, Csepreg
Lakatos Tiborrendőr alezredes, ORFK
Tóth AndrásEgyházashetyei Önkéntes Tűzoltó Klub és Polgárőr Egyesület alapító tagja, parancsnoka

2012

Bálint Péter r. alezredesa kőszegi rendőrkapitányság osztályvezető-helyettese
Dr. Tánczi Tibor r. ezredesVas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója
Erőss Elemér r. alezredesVas Megyei Rendőr-főkapitányság Celldömölki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedés-rendészeti Osztály osztályvezetője
Ihász Norbert tűo. fhd.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőség főelőadója
Kajcsos LajosTáplánszentkereszti Polgárőr Egyesület elnöke, nyugdíjas
Kiss Péter tűo. fhd.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi szervezet ügyeletese
Tér Attila pü. főtörzszászlósNAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főszemlész

2011

Gömböcz Zoltánpv. alezredes
Horváth Attilapü. százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága kiemelt főreferense
Vincze AttilaOrszágos Mentőszolgálat Vas Megyei Mentőszervezet Szombathely főápolója

2010

Bejczy RóbertOrszágos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Vasvári Mentőállomás vezetője
Cséve SzabolcsVám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága előadó, pénzügyőr főhadnagy
Czúgh Gézanyugdíjas, a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület elnöke
Kiss PéternéVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előadó
Lendvai GáborVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főhadnagy
Marton Zoltánny. r. ezredes, közbiztonsági igazgató, főkapitány-helyettes
Stubán Tamásr. alezredes, a Kőszegi Rendőrkapitányság vezetője

2009

Adorján TiborPv. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója, irodavezető
Bíró Gábora Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala Vas Megyei Osztályának vizsgálati csoportvezetője
Doma Andreabv. őrnagy, Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet, vezető-nevelő, tanácsos
Könczölné Bernáth Ilonaa Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnökségének tagja, a Répcelaki Polgárőr Egyesület elnöke
Márovics PálOrszágos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Szombathelyi Mentőállomás mentőállomás vezető mentőtisztje
Marton ZoltánŐrségi Faipari Kft. Kisrákos faipari szakmunkás, polgárőr parancsnok
Tóth Zoltánpv. százados, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltség vezetője

2008

Csordásné Majer AndreaSZVMSZK Vas Megyei Szervezete titkára
Farkas Jánospv. őrnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendelségének főelőadója
Gaál Tiborbv. százados, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági Osztályának vezető-helyettese
Pankotay JózsefVas MegyeiPolgárőr Szervezetek Szövetsége FB elnöke, a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgárőr Egyesület elnöke
SeperAndráshivatásos tűzoltó, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka
Tóth ZoltánVám-és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnokság Határügyi és Ügyeleti Osztály vezetője
Virág PéterTűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztályának vezetője

2007

Őrfi PéterVasi Nyugalom Kft. rendészeti vezetője
Hajdú Tamásnyugállományú rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető-helyettese
Hegyi Ernőnyugdíjas, a Bobai Polgárőr Egyesület elnöke
Kovács Imrepolgári védelmi alezredes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltsége kirendeltség vezetője
Krucsay Szabolcsbv. alezredes, Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője
Lakner Tamástűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelet vezetője
Tóth Istvánhatárőr alezredes, határőrségi tanácsos ,Szombathelyi Határőr Igazgatóság

2006

Dr. Tánczi Tibor r. alezredesVas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek, Gazdaságvédelmi Osztály osztályvezetője
Egervölgyi Péter bv. törzszászlósVas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hír- és biztonságtechnikai műszerésze
Ferenczy Sándor pv. őrnagyVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztály főelőadója
Hetyei SándorSzombathelyi Határőr Igazgatóság közalkalmazottja, főmunkatárs
Horváth Miklós tűzoltó alezredesVas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyagi- Műszaki Alosztálya alosztályvezetője
Prácser Lajosa Kőszegi Polgárőr szövetség elnöke
Szekeres Ferenc pénzügyőr hadnagyVám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozóhivatal Vas Megyei Kirend eltsége, Szombathely nyomozója

2005

Boros Gézaa volt Savaria Kiképző Központ logisztikai főnöke, mk. alezredes
Dr. Kovács Endrer. alezredes, Sárvári Rendőrkapitányság kapitányság vezetője
Heim Istvánbv. százados, Vas megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Lengyel Lajospv. alezredes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Maróti Jánosa Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas Megyei Szervezete tisztségviselője
Meszár Zoltánhőr. alez., Szombathelyi Határőr Igazgatóság
Nagy KárolyTűo. százados, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Palotás Józsefőrnagy, Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága Szombathely és Győr
Varga LajosPüspökmolnári polgármestere, a Püspökmolnári Polgárőr Egyesület elnöke

2004

Dr. Kiss Lászlór. alezredes
Frigy Imrehőr. alez.
Molnár Tiborfőhadnagy (nyomozóhivatal)
Pajor Lászlópv. főhadnagy
Rákli Ferencbv. ezredes
Steindl Rezsőtűo. százados
Szajdán Lajoskatonai és védelmi főmunkatárs
Vámosi Péteraz Egyházasrádóci Polgárőr egyesület elnöke

2003

Fatér Péterpénzügyőr zászlós, a szombathelyi vámhivatal szabálysértési csoportjának szemlésze
Heinisch ZoltánCsatár Kft. ügyvezető igazgatója
Horváth Gyulasárvári polgárőr egyesület elnöke
Joó Imrer. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója
Kiss BélaOrszágos Mentőszolgálat Vas Megyei Szervezete vezető mentőtisztje
Nagy Józseftűo. őrnagy, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztályának kiemelt főelőadója
Nagy Károlyhőr. alez., a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tanácsosa
Németh Tiborbv. alezredes, a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője
Poór Balázspv. őrnagy, a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója

2002

Bezdi Antalbv. főtörzsőrmester
Dóró Jánostűo. őrnagy
Fider Attilahőr. alez.
Gőcze Attilanyomozóhivatal parancsnok
Perendi Zoltánjánosházi polgárőr egyesület elnöke
Sarang LászlóH_KOMPLEX Kft. területi vezetője
Varga Ernőr. alezredes
Völgyi Gyulapv. zászlós

2001

Fekete Attilapénzügyőr-százados, parancsnok-h., felderítési ov.
Laczó Gyulatüo. alez., titkárságvezető
Molnár Lajosrendőr-alez., rendőrségi tanácsos, városi kapitányságvez.
Németh Ferenctűo. alez.
Némethy Sándorbv. százados
Reményi Istvánpv. alez., igazgató-helyettes
Rozsnyi Dénesköcski polgárőr parancsnok
Tóth Imrerendőr-őrnagy
Ulicska Mihályhőr. alez

2000

Dr. Varga Ferencrendőr alez., közlekedésrendészeti ov.
Gombás Tiborpv. ezredes, nyug. parancsnok
Horváth Tiborpv. őrnagy, kirendeltségvezető
Ilauszki Tiborhőr. ezredes, igazgató-helyettes
Molnár Sándormegyei polgárőr szövetség. társadalmi megbiz. elnökhelyettese
Polgár Józsefbv. törzszászlós, bűnügyi nyilvántartási előadó
Szabó Lászlótüo. alez. megelőzési ov.

 

Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás