Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata

Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata

2019

Lengyel Zsolt tű. őrnagy, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Varga András r. főhadnagy, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányságának Bűnügyi Osztálya  szenior állományú bűnmegelőzési tanácsadója

2018

Döme László Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Fekete Géza r. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Sárvári Rendőr-kapitányságának vezetője
Horváth Gábor Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály útügyi koordinátora

2017

Erdélyi Krisztián tű. ezredes, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgtóság
Nagy Miklós Kőszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési Alosztály vezetője

2016

Hollósi Gábor rendőr ezredes, a BM Rendészeti Szakközépiskola Körmend igazgatója
Homlok István Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Celldömölk mentőállomás vezetője
Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, igazgatója
Zsigovits Józsefné az Őriszentpéteri Tűzoltó Egyesület elnöke

2015

Csabai János nyugdíjas, a Gencsapáti- Perenye Polgárőrség elnöke
Dr. Baán Mihály Vas Megyei Védelmi Bizottság titkára
Dr. Takács Árpád tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelője
Kolnhofer Ervin Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága igazgatója
Könye Attila Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Mentőszervezete állomásvezető mentőápolója
Kovács Endre Opel Szentgotthárd – URS Hungary Kft. műszakvezetője, volt megyei képviselő, a Rendészeti szakbizottság volt elnöke
Kovács József nyugalmazott rendőr alezredes, volt celldömölki rendőrkapitány

2014

Dancsecs Imre nyugdíjas tűzoltóparancsnok Magyarlakon
Nagy Norbert Imre Nestlé Bük logisztikai ügyintézője, a Vasegerszegi Polgárőr Egyesület elnöke
néhai Krizmanics Ferenc (posztumusz) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt igazgató-helyettese
Szabó András Péter Nemzeti Adó és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság főtanácsosa, vám- és pénzügyőri ügyintéző I.
Török János bv. alezredes, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnok-helyettese

2013

Göncz Szabolcs tűzoltó őrnagy
Hende Márton Sárvári Polgárőr Egyesület elnökhelyettese
Kiss Sándor tűzoltó főtörzszászlós, Körmend
Kovács András József önkéntes tűzoltó, Csepreg
Lakatos Tibor rendőr alezredes, ORFK
Tóth András Egyházashetyei Önkéntes Tűzoltó Klub és Polgárőr Egyesület alapító tagja, parancsnoka

2012

Bálint Péter r. alezredes a kőszegi rendőrkapitányság osztályvezető-helyettese
Dr. Tánczi Tibor r. ezredes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója
Erőss Elemér r. alezredes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Celldömölki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedés-rendészeti Osztály osztályvezetője
Ihász Norbert tűo. fhd. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőség főelőadója
Kajcsos Lajos Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület elnöke, nyugdíjas
Kiss Péter tűo. fhd. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesi szervezet ügyeletese
Tér Attila pü. főtörzszászlós NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főszemlész

2011

Gömböcz Zoltán pv. alezredes
Horváth Attila pü. százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága kiemelt főreferense
Vincze Attila Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Mentőszervezet Szombathely főápolója

2010

Bejczy Róbert Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Vasvári Mentőállomás vezetője
Cséve Szabolcs Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága előadó, pénzügyőr főhadnagy
Czúgh Géza nyugdíjas, a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület elnöke
Kiss Péterné Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előadó
Lendvai Gábor Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főhadnagy
Marton Zoltán ny. r. ezredes, közbiztonsági igazgató, főkapitány-helyettes
Stubán Tamás r. alezredes, a Kőszegi Rendőrkapitányság vezetője

2009

Adorján Tibor Pv. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója, irodavezető
Bíró Gábor a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala Vas Megyei Osztályának vizsgálati csoportvezetője
Doma Andrea bv. őrnagy, Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet, vezető-nevelő, tanácsos
Könczölné Bernáth Ilona a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnökségének tagja, a Répcelaki Polgárőr Egyesület elnöke
Márovics Pál Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete Szombathelyi Mentőállomás mentőállomás vezető mentőtisztje
Marton Zoltán Őrségi Faipari Kft. Kisrákos faipari szakmunkás, polgárőr parancsnok
Tóth Zoltán pv. százados, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltség vezetője

2008

Csordásné Majer Andrea SZVMSZK Vas Megyei Szervezete titkára
Farkas János pv. őrnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendelségének főelőadója
Gaál Tibor bv. százados, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági Osztályának vezető-helyettese
Pankotay József Vas MegyeiPolgárőr Szervezetek Szövetsége FB elnöke, a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgárőr Egyesület elnöke
SeperAndrás hivatásos tűzoltó, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka
Tóth Zoltán Vám-és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnokság Határügyi és Ügyeleti Osztály vezetője
Virág Péter Tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztályának vezetője

2007

Őrfi Péter Vasi Nyugalom Kft. rendészeti vezetője
Hajdú Tamás nyugállományú rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető-helyettese
Hegyi Ernő nyugdíjas, a Bobai Polgárőr Egyesület elnöke
Kovács Imre polgári védelmi alezredes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltsége kirendeltség vezetője
Krucsay Szabolcs bv. alezredes, Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője
Lakner Tamás tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelet vezetője
Tóth István határőr alezredes, határőrségi tanácsos ,Szombathelyi Határőr Igazgatóság

2006

Dr. Tánczi Tibor r. alezredes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek, Gazdaságvédelmi Osztály osztályvezetője
Egervölgyi Péter bv. törzszászlós Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hír- és biztonságtechnikai műszerésze
Ferenczy Sándor pv. őrnagy Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztály főelőadója
Hetyei Sándor Szombathelyi Határőr Igazgatóság közalkalmazottja, főmunkatárs
Horváth Miklós tűzoltó alezredes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyagi- Műszaki Alosztálya alosztályvezetője
Prácser Lajos a Kőszegi Polgárőr szövetség elnöke
Szekeres Ferenc pénzügyőr hadnagy Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozóhivatal Vas Megyei Kirend eltsége, Szombathely nyomozója

2005

Boros Géza a volt Savaria Kiképző Központ logisztikai főnöke, mk. alezredes
Dr. Kovács Endre r. alezredes, Sárvári Rendőrkapitányság kapitányság vezetője
Heim István bv. százados, Vas megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Lengyel Lajos pv. alezredes, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Maróti János a Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas Megyei Szervezete tisztségviselője
Meszár Zoltán hőr. alez., Szombathelyi Határőr Igazgatóság
Nagy Károly Tűo. százados, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Palotás József őrnagy, Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága Szombathely és Győr
Varga Lajos Püspökmolnári polgármestere, a Püspökmolnári Polgárőr Egyesület elnöke

2004

Dr. Kiss László r. alezredes
Frigy Imre hőr. alez.
Molnár Tibor főhadnagy (nyomozóhivatal)
Pajor László pv. főhadnagy
Rákli Ferenc bv. ezredes
Steindl Rezső tűo. százados
Szajdán Lajos katonai és védelmi főmunkatárs
Vámosi Péter az Egyházasrádóci Polgárőr egyesület elnöke

2003

Fatér Péter pénzügyőr zászlós, a szombathelyi vámhivatal szabálysértési csoportjának szemlésze
Heinisch Zoltán Csatár Kft. ügyvezető igazgatója
Horváth Gyula sárvári polgárőr egyesület elnöke
Joó Imre r. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója
Kiss Béla Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Szervezete vezető mentőtisztje
Nagy József tűo. őrnagy, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztályának kiemelt főelőadója
Nagy Károly hőr. alez., a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tanácsosa
Németh Tibor bv. alezredes, a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetője
Poór Balázs pv. őrnagy, a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója

2002

Bezdi Antal bv. főtörzsőrmester
Dóró János tűo. őrnagy
Fider Attila hőr. alez.
Gőcze Attila nyomozóhivatal parancsnok
Perendi Zoltán jánosházi polgárőr egyesület elnöke
Sarang László H_KOMPLEX Kft. területi vezetője
Varga Ernő r. alezredes
Völgyi Gyula pv. zászlós

2001

Fekete Attila pénzügyőr-százados, parancsnok-h., felderítési ov.
Laczó Gyula tüo. alez., titkárságvezető
Molnár Lajos rendőr-alez., rendőrségi tanácsos, városi kapitányságvez.
Németh Ferenc tűo. alez.
Némethy Sándor bv. százados
Reményi István pv. alez., igazgató-helyettes
Rozsnyi Dénes köcski polgárőr parancsnok
Tóth Imre rendőr-őrnagy
Ulicska Mihály hőr. alez

2000

Dr. Varga Ferenc rendőr alez., közlekedésrendészeti ov.
Gombás Tibor pv. ezredes, nyug. parancsnok
Horváth Tibor pv. őrnagy, kirendeltségvezető
Ilauszki Tibor hőr. ezredes, igazgató-helyettes
Molnár Sándor megyei polgárőr szövetség. társadalmi megbiz. elnökhelyettese
Polgár József bv. törzszászlós, bűnügyi nyilvántartási előadó
Szabó László tüo. alez. megelőzési ov.

 

Skip to content

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás